Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen yliopisto-opetukseen ja tutkimukseen

Eduskunta-aloitteet • 24.09.2007

Eduskunnalle

Suomi on edelleen koulutuspanoksissa jäljessä OECD:n keskiarvosta. Asia ilmenee OECD:n vuoden 2007 Education at a Glance -koulutusvertailun tuloksista. Koulutustasoittain tarkasteltaessa jää korkea-asteeseen panostus selkeimmin OECD:n keskiarvoista. Korkea-asteen koulutusmenojen kasvu vuosina 1995-2004 oli Suomessa 28 prosenttia, Ruotsissa 44 prosenttia ja OECD:ssä keskimäärin 55 prosenttia.

Jotta Suomi pärjäisi globaaleilla markkinoilla, meidän on panostettava korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Korkeakoulujen rahoituksen jälkeenjääneisyyttä on korjattava runsaammalla rahoituksella kuin mitä valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä on esitetty.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 29.50.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa yliopisto-opetukseen ja tutkimukseen.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2007

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com