Tiedote: Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) järjestäytyi

Tiedotteet • 17.06.2015

Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) järjestäytyi

Eduskunnassa vuodesta 1999 toiminut vammaisasiain yhteistyöryhmä on järjestäytynyt uudelle vaalikaudelle. Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr) valittiin ryhmän puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Satu Taavitsainen (sdp). Ryhmän johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Niilo Keränen (kesk), Ritva Elomaa (ps), Sari Sarkomaa (kok), Li Andersson (vas) ja Sari Tanus (kd). Yhteistyöryhmä järjestää kuulemistilaisuuksia, pitää yhteyttä vammaisjärjestöihin sekä laatii kannanottoja vammaisten aseman parantamiseksi.

Edellisellä kaudella VAMYT -ryhmä on aktiivisesti järjestänyt tilaisuuksia ja jättänyt kirjallisia kysymyksiä ajankohtaisista vammaispoliittisista asioista. Ryhmä on ollut huolissaan SORA- lainsäädännön vaikutuksista vammaisten opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Jokaisen nuoren opiskelumahdollisuuksia on pikemminkin tuettava kuin rajoitettava. Lisäksi hankintalain uudistus on herättänyt suurta huolta ryhmän jäsenissä, sillä vammaisalan järjestöjen mielestä vammaisten ihmisten palvelut tulee irrottaa kilpailutussäännösten piiristä. Myös esteettömyys on ollut ryhmän keskeisenä teemana.

- Esteettömyys ja sen edistäminen kaikilla elämänalueilla on keskeistä, jotta kuulo-, näkö- ja liikuntavammaiset voivat yhdenvertaisesti asua, harrastaa ja tehdä työtä, toteaa Karimäki.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän muita tulevia haasteita ovat muun muassa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin loppuun vieminen ja toimeenpano, hyvän vammaislainsäädännön voimaan saattaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus siten että herkkien käyttäjäryhmien palvelut ja tarpeet turvataan.

- Sipilän hallituksen ohjelmassa on todettu vammaisten henkilöiden työllisyys ja yrittäjyys tärkeäksi asiaksi, mikä on hyvä lähtökohta tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiselle. Meillä on yhdessä vielä paljon tehtävää, jotta vammaisten ihmisten työllistyminen paranee ja täysimääräinen osallistuminen yhteiskuntaan helpottuu, sanoo VAMYT -ryhmän puheenjohtaja Johanna Karimäki.

Lisätietoja: Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Johanna Karimäki, puh. 050-512 1948

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com