Tiedote: Johanna Karimäki Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan puheenjohtajaksi

Tiedotteet • 03.11.2017

Tiedote 3.11.2017
Vapaa julkaistavaksi heti

Pohjoismaiden neuvosto kokoontui Helsingissä 30.10-2.11. Kokous päätti myös ensi vuoden luottamustoimet. Tulin valituksi Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan puheenjohtajaksi. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta tärkeään tehtävään. Valiokunta käsittelee toimialaansa kuuluvaa pohjoismaista yhteistyötä, kuten kulttuurivaihtoa, korkeakoulujen opetus- ja tutkimusyhteistyötä, koulutusta, maahanmuuttajalasten kotouttamista, koulupudokkuuden ehkäisyä, urheiluyhteistyötä sekä mediaan liittyviä kysymyksiä.

Helsingin istunnossa 2017 esittelin Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan mietinnön koskien geoblokkauksen poistoa. Esitämme, että selvitetään kaikki taloudelliset seikat ja tekijänoikeuskysymykset geoblokkauksen poistamiseksi. Kysymys on siitä, että julkisten TV- ja yleisradioyhtiöiden tuotanto olisi internetissä nähtävissä kaikkialla Pohjolassa. Voisimme seurata Ruotsin television uutisia tai suosittua Skam sarjaa Suomessa. Ehdoton edellytys on, että taiteen tekijöille maksetaan työstään korvaukset, joten kaikki hyötyvät. Maittemme välinen kulttuurivaihto ja kieltenymmärrys paranee.

Valiokunnan kokouksessa keskustelimme toimenpiteistä, joilla edistää luottamusta mediaan. Yksi esimerkki on Norjassa järjestöjen ylläpitämä "faktisk.no" internetsivusto, jolle kerätään oikeaa tietoa silloin kun virheellinen uutisointi jostakin kysymyksestä leviää somessa.

Digitaloudessa haluamme yhteisiä pohjoismaisia standardeja 5G teknologian edistämiseksi ja kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

Lasten hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä kysymys valiokunnan työlistalla. Valiokunnan mietinnössä esitämme, että palkittua lastenkirjallisuutta käännetään enemmän pohjoismaisille kielille ja toivomme siihen korvamerkittyä käännöstukea. Satujen maailma on niin tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi haluamme vaihtaa parhaita käytänteitä ja oppia toisiltamme. Varhainen puuttuminen on keskeistä. Haluamme, että kaikilla lapsilla on hyvä mennä kouluun. Ruotsissa on hyviä kokemuksia "Plug In" projektista, jossa on kehitetty käytännönläheisiä menetelmiä opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. On tunnistettu, että on tärkeää toimia oikein jo silloin kun lapsi aloittaa koulun. On panostettu osallistamiseen ja vaikutettu siihen, kiusaaminen kitketään pois.

Seuraavan kerran Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu valiokuntakokouksiin tammikuussa 2018.

Lisätiedot:
Johanna Karimäki
kansanedustaja (vihr), Pohjoismaiden neuvoston jäsen

Puh. +358 50 512 1948

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com