Toimenpidealoite: Koulukiusaamisen vähentäminen

Eduskunta-aloitteet • 17.06.2008

Eduskunnalle

Suomen Lasten Parlamentti on käsitellyt keväällä 2008 joukkoa lapsille tärkeitä kysymyksiä ja tehnyt sen perusteella ehdotuksia eduskunnan neuvottelukunnalle. Koulukiusaamiseen puuttuminen on yksi ehdotettu asia. Aihe herättää lapsissa paljon keskustelua ja vaikuttaa heidän arkeensa. Lapset tunnistavat kiusaamisen paremmin kuin aikuiset ja myös arvioivat sen huomattavasti yleisemmäksi. Koulukiusaaminen vaarantaa vakavasti lasten oikeuksiin kuuluvan turvallisen, kasvua ja kehitystä edistävän ympäristön. Aikuisten velvollisuuksiin kuuluu taata lasten oikeuksien toteutuminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laatiakseen Suomeen sellaisen vähimmäissuosituksen koulukiusaamisen vähentämiseksi, jolla voidaan vaikuttaa tutkitusti kiusaamisen vähentymiseen ja jonka pitää sisältää jatkuvan parantamisen ja parhaiden käytänteiden levittämisen periaatteet. Suositus tulee tehdä yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken, ja sen yhteydessä tulee kuulla lasten ehdotuksia aiheesta.


Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr
Merja Kyllönen /vas
Pertti Virtanen /ps
Sanna Lauslahti /kok
Thomas Blomqvist /r
Jukka Gustafsson /sd
Kari Kärkkäinen /kd

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com