Toimenpidealoite: Kunnallisen energianeuvontajärjestelmän perustaminen

Eduskunta-aloitteet • 17.12.2010

Eduskunnalle

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste, johon vastaamisessa paikallistason toimijat ovat merkittävässä asemassa. Kunnat voivat hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä alueellaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, sillä kaikki päästöjä aiheuttavat toiminnot tehdään kunnissa.

Maankäyttö, asuminen ja liikkuminen ovat keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat ilmastopäästöjen syntyyn. Kuntien pitää jatkossa yhä tiiviimmin huomioida ilmastovaikutukset kaavoituksessa ja tehdä sellaista kaupunkirakennetta, joka tukeutuu vahvasti joukkoliikenteeseen. Kunnat ovat myös energialaitoksen omistajina tärkeitä uusiutuvan energian lisääjiä.

Asuminen tuottaa päästöjä lämmityksen kautta. On tärkeää rakentaa energiatehokkaasti ja osata valita oikea lämmitystapa. Moni asukas kaipaa tietoa lämmityksestä ja eri energiavaihtoehdoista. Siksi olisi viisasta, että kunnat tarjoaisivat energianeuvontaa. Esimerkiksi Oulussa on otettu käyttöön tehokas malli. Kyseessä on ns. rakennusvalvonnan laadunohjaus, oululaisille suunnattu kuntalaispalvelu, joka sisältyy rakennuslupaan. Kun asia otetaan esille heti rakennushankkeen alkuvaiheessa, rakennuttajat tekevät vapaaehtoisia, tietoisia ja laadukkaampia valintoja. Vaikuttavuus on suuri, sillä reilusti yli puolet Oulun laadunohjaukseen osallistuvista valitsee matalaenergiatason. Oulussa vuoden 2008 uudispientalojen lämmitysenergian 30 prosentin säästötavoite määräysten vähimmäistasosta on saavutettu. Oulun malli voisi hyvin olla sovellettavissa koko maahan.

Ruotsissa on jo paikalliset kuntien energianeuvojat. Paikalliset kuntien energianeuvojat tarjoavat ilmaista ja puolueetonta neuvontaa energiasta ja energiatehokkuudesta. Kuntien energianeuvonnan vahvuutena on yksinkertaisuus ja saavutettavuus. Sitran selvityksen mukaan Tukholman alueella yleisimmät kysymykset koskevat öljy- tai sähkölämmityksen vaihtoa kaukolämpöön, pellettilämpöön tai maalämpöpumppuihin.

Asuminen on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja suomalaisten elämässä. Asuminen ja rakennukset kuluttavat jopa 40 % maailman energiasta. Uusilla käytännöillä on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa ja hiilidioksidipäästöissä. Rakennusten energiankulutusta vähentämällä voidaan saavuttaa jopa neljäsosa tarvittavista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kunnallisen energianeuvontajärjestelmän aikaansaamiseksi.


Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com