Toimenpidealoite: Turhan muoviroskan vähentäminen ja muovikasseista luopuminen

Eduskunta-aloitteet • 12.02.2015

Eduskunnalle

EU:ssa on pitkään ollut vireillä toimenpiteitä muovipussien käytön rajoittamiseksi. Tavoite on kannatettava. Muovia valmistetaan fossiilisesta raaka-aineesta, öljystä, eikä se maadu luonnossa. Valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. Maailmassa tuotetaan jopa 20 000 muovikassia sekunnissa, ja suurinta osaa kasseista käytetään vain kerran. Muovipussit päätyvät liian usein valtameriin ja uhkaavat kaloja ja muita eliöitä. Erityisen haitallisia ovat ohuet, esimerkiksi hedelmien kantamiseen käytetyt läpinäkyvät kassit.

Muovijäte kelluu merivirtojen mukana ja ajautuu jätepyörteeseen Tyynellä valtamerellä. Suurin pyörre on kaksi kertaa Texasin osavaltion kokoinen, kymmenen metrin paksuinen. Vuosittain maapallolla tuotetusta 288 miljoonasta tonnista muovia mereen päätyy noin 10 prosenttia. Myös Itämeri kärsii muovijätteestä, erityisesti pieneksi jauhautuneista muovihipuista, joita löytyy yllättävän paljon Itämeren ekosysteemistä. Näiden muovihippusten kautta kulkeutuu muovien sisältämiä haitta-aineita, jotka rikastuvat ravintoketjuissa.

Muovijäte on ongelma, joka ylittää valtioiden rajat. Siksi EU:n laajuinen yhtenäinen tavoite on tärkeä. Toisaalta EU:n kaavailujen mukaan jäsenmaat voivat itse päättää, millaisia keinoja ne haluavat käyttää. Repertuaariin kuuluvat muun muassa maksut, verot tai täyskielto.

Eräs tapa muovikassien käytön rajaamiseksi on laittaa ne verolle. Esimerkiksi Irlannissa 0,22 euron maksu on vähentänyt muovikassien käyttöä selvästi. Muovipusseista kertyvät maksut voi suoraan ohjata esimerkiksi luonnonsuojelun edistämiseen.

Toisaalta muovikassien täyskieltokin on perusteltu siirtymäajan kuluessa, jolloin käyttöön otettaisiin välittömästi siirtymäajan muovikassivero. Euroopan maista Italiassa on jo otettu käyttö polyeteenistä valmistettujen muovikassien kielto.

Öljyriippuvuudesta on hyvä irtautua kaikin keinoin, sillä riippuvuus tuontiöljystä heikentää Suomen kauppatasetta. Suomella on hyvät mahdollisuudet biopohjaisten polymeerien tuottamisen ja tuotekehityksen kärkimaana. Kun siirrytään kangaskasseihin, biohajoaviin muoveihin ja paperikasseihin, myös suomalainen selluteollisuus saa uusia mahdollisuuksia.

Turhan muovijätteen tuottamista on vähennettävä myös ehkäisemällä jätteen syntyä. Materiaalien ylipakkaaminen, kuten yksittäispakatut tuotteet ison pakkauksen sisällä, kuluttavat pakkausmateriaalia. Myös esimerkiksi einesruokapakkauksissa olevat muoviset aterimet ovat turhia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja laatii konkreettisen ohjelman turhan muoviroskan tuottamisen vähentämiseksi muun muassa kehittämällä pakkausveron ja rajoittamalla muovikassien käyttöä verotuksella ja kieltämällä niiden käytön siirtymäajan kuluessa.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com