Toimenpidealoite: Vanhustyöhön tutustumisjakson saaminen peruskoulujen opetussuunnitelmaan

Eduskunta-aloitteet • 06.03.2015

Vanhustyöhön tutustumisjakson saaminen peruskoulujen opetussuunnitelmaan

Eduskunnalle

Kun väestö ikääntyy, samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä, jotka eivät selviä kotona ilman tukea. Jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon, läheisyyttä ja virikkeitä. Laitoshoidon taso turvataan takaamalla hoitajille paremmat työolosuhteet sekä lisäämällä vakansseja ja koulutusta. Vanhukset tarvitsevat hyvän hoidon lisäksi luonnollisesti myös ulkoilua ja muuta virkistystä. Tässä kohtaa myös kolmas sektori, vapaaehtoistyötä tekevät kansalaiset ja kansalaisjärjestöt, voivat olla avuksi.

Julkisen vallan on taattava yhteisöllisyyden kehittymiselle puitteet tukemalla kolmatta sektoria ja järjestötoimintaa. Kuka tahansa voi olla ystävä vanhukselle, kuunnella tarinoita menneistä vuosista, lukea ja ulkoiluttaa. Lasten musiikkiopistot voivat konsertoida vanhusten palvelutaloissa. Lapsilla on esiintymisen ilo, ja kaikilla on hyvä mieli sukupolvien kohtaamisessa.

Moni ihminen, nuorikin, on nykymaailmassa yksinäinen. Suomeen voisi sopia Pariisin malli, jossa kunta saattaa yhteen naapurustossa asuvat yksinäiset vanhukset ja sellaiset ihmiset, jotka haluavat koko sydämestään auttaa. Tulevaisuudessa haasteena on se, että yhä enemmän saataisiin palveluja, joissa eri sukupolvet kohtaavat eikä eristetä eri väestöryhmiä toisistaan.

Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen elämänlaatua heikentävästi monella tavalla ja monessa ikävaiheessa. Vanhemmilla ikäpolvilla yksinäisyyden kokemus voi lisätä muistihäiriöitä ja heikentää terveyttä. Eri tutkimusten mukaan yksinäisyyden kokemus lisääntyy henkilön ikääntyessä.

Eri sukupolvien kohtaamisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen voisi huomioida myös peruskoulujen opetussuunnitelmassa. Vapaaehtoistyö vanhusten kohtaamiseksi, kuten heidän kanssaan seurustelu, lukeminen ja ulkoilu, auttaisi nuoria näkemään vanhusten hyvän hoivan merkityksen ja parantaisi muun muassa palvelutaloissa asuvien vanhusten elämän laatua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta peruskoulujen opetussuunnitelman yläluokille saadaan mukaan tutustumisjakso vanhustyöhön esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com