Toimenpidealoite: Verotuksen lapsivähennyksen ja yksinhuoltajavähennyksen palauttaminen

Eduskunta-aloitteet • 19.11.2009

Eduskunnalle

Lapsiperheiden sosiaaliturvan kehittämisessä tarvitaan sekä kaikkiin lapsiperheisiin että erityisessä köyhyysriskissä oleviin perheisiin, kuten yksinhuoltajaperheisiin, suunnattuja toimia. Köyhyysriskissä olevien lapsiperheiden tilanteen parantamisessa erityisen kiireellistä on yksinhuoltajaperheiden toimeentulon kehittäminen.

Perhepoliittiset verovähennykset poistettiin vuonna 1994, mikä kiristi muun muassa yksinhuoltajien verotusta. Lapsilisiin ja kotihoidon tukeen tehtiin tuntuvia leikkauksia 1990-luvun puolivälissä. Lapsilisät ja kotihoidon tuki rapautuvat inflaation seurauksena, koska etuuksia ei ole vielä sidottu indeksiin.

Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut voimakkaasti. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan lapsiköyhyysaste vuonna 2007 oli 13,9 %, kun se vuonna 1995 oli 4,7 %. Vuonna 2007 pienituloisissa lapsiperheissä asui 151 700 lasta. Koko väestön pienituloisuusaste oli 7,2 % vuonna 1995 ja 13,6 % vuonna 2007. Heikoin tilanne on yksinhuoltajaperheillä. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan yksinhuoltajaperheiden pienituloisuusaste oli 8,1 % vuonna 1995. Vuonna 2007 yksinhuoltajaperheistä pienituloisuusrajan alitti peräti 32 %. Stakesin tilaston mukaan toimeentulotukea sai vuoden 2007 aikana yksinhuoltajaperheistä 23 %. Tilanne ei ole korjaantunut parin viime vuoden aikanakaan.

Lähes puolella toimeentulotuen saajista ensisijaisena toimeentulon lähteenä on työttömyysturva, mutta lapsiperheissä köyhyys ei johdu yksinomaan työttömyydestä. Köyhiin lapsettomiin kotitalouksiin verrattuna köyhien lapsiperheiden huoltajat tekevät paljon työtä. Kotitaloustyypeistä vaikeuksia on etenkin yksinhuoltajien ja yhden hengen talouksilla muun muassa siksi, että asumiskustannusten rasite on heillä kovempi. Monet töissä käyvät yksinhuoltajat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. He ovat köyhyysloukussa, jossa lisätyökään ei tuo lisää tuloja. Köyhyys voi koskettaa myös perheitä, joissa on pieniä päivähoitoikäisiä lapsia, jolloin hoitomaksut vievät osan tienesteistä.

Lapsiperheiden köyhyys tuo huolen lapsellekin. Miltä tuntuu lapsesta, joka ei koskaan saa mitään, vaikka naapurin lapset saisivat kaiken haluamansa? Vaikka materia ei tuo onnea, kohtuullinen toimeentulo takaa terveellisen ravinnon ja mielenrauhan vanhemmille. Eriarvoistava köyhyyskierre on katkaistava. Tarvitaan enemmän tulonsiirtoja perheille. Verotuksessa pitäisi huomioida alaikäisten lasten määrä ja yksinhuoltajuus. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on kevennetty pienituloisten lapsiperheiden verotusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla kevennetään pienituloisten lapsiperheiden verotusta palauttamalla verotukseen lapsivähennys alaikäisistä lapsista sekä yksinhuoltajavähennys.


Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com