Turvapaikkaa hakevien lasten kotouttaminen esillä Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa sekä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnissa

Tiedotteet • 26.09.2016

EDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN
26.9.2016

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa ja Hyvinvointi Pohjolassa -valiokuntien kokouksissa Tukholmassa tiistaina 27. syyskuuta käsitellään keinoja, joilla Pohjoismaissa turvapaikkaa hakeville lapsille tarjottaisiin mahdollisimman hyviä kotouttamista edistäviä toimenpiteitä. Molemmat valiokunnat painottavat kaikkien koulumuotojen vastuuta turvapaikkaa hakevien lasten opetuksessa.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta tutustuu myös Pohjoismaiden siirtolaisuusinstituuttiin, joka tekee monialaista tutkimustyötä maahanmuuton, turvapaikka-asioiden, rajavalvonnan ja kotouttamisen aloilla. Valiokunnalta pyydetään lisäksi kannanottoa Pohjoismaiden ministerineuvoston pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaan yhteistyöohjelmaan.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta käsittelee ehdotusta Pohjoismaisesta urheiluhuippukokouksesta. Säännöllisten huippukokousten järjestämiset liittyvät valiokunnan suositukseen urheilu- ja liikuntayhteistyön vahvistamisesta Pohjoismaissa. Valiokunta ehdottanee, että urheiluhuippukokous järjestettäisiin joka toinen vuosi vuodesta 2017 lähtien.

Molemmat valiokunnat keskustelevat myös ministerineuvoston vuoden 2018 budjetin yleisluontoisista painopistealueista.

Kokouksiin osallistuvat Suomesta kansanedustajat Paavo Arhinmäki (vas.), Maarit Feldt-Ranta (Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, sd.), Johanna Karimäki (vihr.) ja Ville Tavio (ps.) (Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa) sekä Arja Juvonen (ps.) (Hyvinvointi Pohjolassa).

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com