Työ tekijäänsä kiittää

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • TEK-lehti • 13.06.2008

TEK-lehden kolumni

Mikä on parasta työelämässä? Joku voisi sanoa itse työ, sen tulokset ja työyhteisö. Työ on osa sosiaalista elämää ja jos työssään viihtyy, niin muukin elämä on helpompi pitää tasapainossa. 

Työ on siis merkittävässä osassa sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvoinnille. Oikeastaan on tosi nurinkurista, että kärsimme vielä korkeasta työttömyydestä. On rakennetyöttömyyttä, vaikka monella alalla on työvoimapula. Uudistuksia tarvitaan kipeästi. Nopea ja joustava koulutus, oppisopimuskoulutus ja koulutus työelämän ohessa ovat tärkeitä. 

Sosiaaliturvan uudistaminen on hallituskauden yksi tärkeistä tehtävistä. Tavoitteena on riittävä perusturva sekä kannustava ja selkeä sosiaaliturva, jolloin luovutaan monimutkaisista prosesseista ja byrokratiasta. Kaikki tämä on saatava kestävällä rahoituksella. Nykyinen sosiaaliturva rakentuu useasta eri palasta, eikä suosi aktiivisuutta. Köyhyys on lisääntynyt ja korkea marginaalivero syö pieniä etuuksia sekä heikentää pienipalkkaisten asemaa. Vihreät ovat jo vuosia puhuneet ekologisesta verouudistuksesta, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta kuluttamisen ja saastuttamisen verotukseen. 

Sosiaalipolitiikan uudistamiseen liittyy olennaisesti työllisyyspolitiikan uudistaminen. Punainen lanka on se, että kaikki työnteko olisi kannattavaa. Työttömän olisi kannattavaa ottaa vastaan pienikin osa-aikainen työ, josta saadut tienestit aina lisäävät toimeentuloa. On lisäksi hyvä muistaa, että pienyritykset ovat suurtyöllistäjiä, joten niiden tukeminen kannattaa. 

Työelämävaliokunnassa on käsitelty vajaakuntoisten työllistämistä. Jokainen ihminen on arvokas omalla hienolla tavallaan, jokaisella on vahvuuksia ja kykyjä. Työkyvyttömien sijaan pitäisi puhua osa-aikatyökykyisistä. On paljon sellaisia vajaakuntoisia, jotka haluavat osallistua, antaa oman panoksensa. On myös tutkittua tietoa siitä, että koko työyhteisön ilmapiiri paranee, jos sinne palkataan vammainen henkilö. Erilaisuus ja varsinkin sen sietäminen on rikkaus. Työministeriössä valmistellaan sitä, että työkyvyttömyyseläkkeeltä voisi palata joustavasti työelämään. 

Tähän liittyy myös se tärkeä oivallus, ettemme tarvitse jäykkää raja-aitaa: työtön tai työntekijä. Voimme kaikki eri asteisesti omien kykyjemme mukaan osallistua työntekoon ja ne, joille se on ylitsepääsemätöntä, niin heistä kaikista, kaikkein heikoimmista huolehditaan. 

On luotava sosiaaliturva, joka luottaa ja uskoo ihmisiin sekä kontrolloi vähemmän. On huomioitava lisääntynyt lapsiköyhyys, opiskelu ja vanhemmuus, yksinhuoltajuus, eläkeläisköyhyys, nuorten syrjäytyminen, työelämän joustotarpeet, tuotannon rakennemuutokset sekä luovan työn ja insinööritaitojen merkitys. 

SATA-komitea uurastaa sosiaaliturvaselvitysten kanssa ja ensimmäisiä lakiesityksiä tuotaneen jo syksyllä eduskuntaan. Työ on pitkä ja sen kunniaksi komea nimikin on annettu. Ajatus on, että satavuotiaan Suomen kunniaksi sosiaaliturva olisi uudistettu. Komitean täytyy nähdä ennalta kovin paljon ja silti valita oikeat polut, valita tietoisesti oikeat strategiat. 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com