VÄHÄVARAISTEN LAPSIPERHEIDEN ASEMAA PARANNETTAVA

Tiedotteet • 18.03.2011

Tulonjakotilastot kertovat, että vuonna 2008 alkanut taantuma ja hallituksen toimet ovat lievästi vähentäneet tulonjaon epätasaisuutta. Köyhien perheiden asemassa ei ole kuitenkaan tapahtunut sellaista oleellista muutosta, että ongelma olisi ratkennut. 1990-luvun laman jälkeen tapahtunut nopea tuloerojen kasvu on käytännössä ollut vakiintunut olotila. Köyhyysrajan alittavissa perheissä elävien lasten osuus on nyt lähes kolminkertainen lamaa edeltävään aikaan verrattuna. Noin 12 % kouluikäisistä lapsista elää pienituloisissa perheissä. On kestämätöntä, ettei osalla lapsistamme ole samoja tasa-arvoisia mahdollisuuksia ponnistaa elämässä eteenpäin.

Tutkimus osoittaa, että jo yksi lapsen hyvä harrastus tuottaa merkittävästi alemman riskin sosiaaliseen syrjäytymiseen. Harrastuksilla on positiivinen yhteys koulumenestykseen ja työuraan sekä suojaava vaikutus syrjäytymiseltä. Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa. Kuitenkin monet lasten harrastuksiin liittyvät kustannukset ovat kovin suuret. Käytännössä se rajaa vähävaraisten lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia. Kansanedustaja Johanna Karimäki jätti lasten harrastusmahdollisuudesta maaliskuussa kirjallisen kysymyksen, koska vuonna 2008 tehty lakialoite ei ollut edennyt, vaikka asialla on laajaa kannatusta. Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Yhden vanhemman perheiden liitto ovat kiinnittäneet huomiota lasten harrastusmahdollisuuksiin.

Yksi erittäin vähävarainen ryhmä on opiskelevat lapsiperheet, vaikka opintotuen yleistä jälkeenjääneisyyttä korjattiin kuluneella hallituskaudella. Tuen taso on silti reaalisesti alempi kuin 1990-luvun alussa, jolloin järjestelmää edellisen kerran suuremmin muutettiin. Erityisesti opiskelevien lapsiperheiden taloudellinen asema on heikko, sillä se jää köyhyysrajan alapuolelle, jos perhe elää opintotuen ja -lainan varassa. Opiskelun ja perheen perustamisen yhdistämisen helpottaminen olisi toivottavaa. Opintotuen huoltajakorotus olisi täsmätoimi, joka korjaisi opiskelevien lapsiperheiden taloudellista tilannetta. Lisäksi tarvitaan opintotuen sitominen indeksiin, joka takaa jatkossa säännölliset tasokorotukset.

Lapsilisää on korotettu hieman ja lapsilisät on kuluneella hallituskaudella sidottu indeksiin, mikä on hyvä asia. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kaikkein köyhimmiltä lapsiperheiltä lapsilisä vähennetään toimeentulotuesta. Seuraavalla kaudella on välttämätöntä tehdä lapsilisästä etuoikeutettu tuki, joka ei vähennä toimeentulotuen määrää.

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Johanna Karimäki
GSM 050 512 1948

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com