Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan edistämiseksi

Valtuustoaloitteet • 18.11.2013

Lähiruoka ja paikallisruoka tarkoittavat lyhyitä jakeluketjuja. Mitä lähempänä ruoka on tuotettu, sitä vähemmän tarvitaan kuljetuskilometrejä, lisäaineita ja pakkausmateriaalia. Paikallisruoka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Se antaa työtä ja toimeentuloa oman alueen yrittäjille ja mahdollistaa ruoan jäljitettävyyden. Lisäksi lähiruoka tukee alueellisen ruokaperinteen säilymistä.

Lähi- ja luomuruoan puolesta puhuu myös ruoan terveellisyys ja turvallisuus. Esimerkiksi kotimaiset kuoriperunat ovat parempi vaihtoehto kuin Puolasta tuotava vakuumiin pakattu kumimainen peruna. Talvi puhdistaa pellot tuholaisista, joten maassamme käytetään kasvinsuojeluaineita monia muita maita vähemmän. Suomessa ei lääkitä eläimiä ennaltaehkäisevästi.

Ympäristöystävällisin ruoka sisältää runsaasti mm. lähellä tuotettuja kauden kasviksia, särkikalaa ja marjoja. Luomu on ainoa valvottu ympäristövastuullinen tuotantomenetelmä ja se turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Espoo on suuri julkisten ruokapalveluiden tilaaja ja tuottaja, jolla on mahdollisuus edistää kotimaista lähi- ja luomuruoan tuotantoa. Tällöin kyseeseen tulevat espoolaiset tuottajat, naapurikuntien kuten Kirkkonummi, Vihti ja Vantaa tuottajat sekä koko Uudenmaan alueella, jopa naapurimaakunnissa toimivat tuottajat.

Hallituksen lähiruokaohjelman yhtenä tavoitteena on kasvattaa lähiruoan osuutta julkisissa hankinnoissa parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä.

Julkinen sektori käyttää vuosittain noin 350 miljoonaa euroa ruoan ja sen raaka-aineiden ostoon. Julkisen sektorin kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut, mutta julkisia hankintoja ohjaava hankintalainsäädäntö koetaan usein rajoittavana tekijänä. Laatukriteerejä ja niihin liittyviä työkaluja kuten malliasiakirjoja on kehitettävä niin, että ne mahdollistavat lähiruoan hankinnan ottamalla huomioon erityisesti laatuun, tuoreuteen, sesonginmukaisuuteen, kestävään kulutukseen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä näkökulmia ravitsemuksellisen laadun rinnalla.

Tietoa ja työkaluja on saatavilla hankintaosaamisen kehittämiseen. EkoCentria toteuttaa Suomen Kuntaliiton kanssa "Lähiruokaa ammattikeittiöihin (Lähis)" hanketta, jossa tuotetaan ajantasaista tietoa lähiruoan kilpailuttamisesta ja käytöstä koko Suomessa sekä etsitään ratkaisumalleja, joilla lisätään lähiruoan käyttöä julkisissa keittiöissä. EkoCentrian Portaat luomuun -ohjelma on Espoossakin ollut jo käytössä. Sivustolla Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu ja monipuolinen tietolähde.

Espoo Catering -liikelaitos vastaa Espoon kaupungin ateriapalveluista. Päivittäin valmistetaan noin 65 000 ateriaa 250 keittiössä.  Espoo Catering on mukana yhtenä pilottina myös EkoCentrian "Kestävät hankinnat (Keha)" hankkeessa, jonka puitteissa lasketaan mm. pilottituotteiden ilmastovaikutuksia. Espoossa pilottituotteeksi lähiruoasta valikoitui pakastettu mansikkasose Rossi-tarhoilta, jota tarjotaan vanhusten ruokapalveluissa. Myös luomuleipää kouluihin selvitettiin, mutta se kaatui kustannuksiin. Olisi tärkeää saada lähi- ja luomuruoan edistäminen yleiseksi toimintatavaksi Espoon ateriapalveluissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään lähi- ja luomuruoan osuus kaupungin hankinnoissa ja ruokapalveluissa ja että Espoo jatkossa käyttäisi maksimaalisesti lähi- ja luomutuotteita julkisissa ruokapalveluissa.

Espoossa 18.11.13

Johanna Karimäki (vihr)

& 25 muuta valtuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com