Valtuustoaloite: Siilin huomioiminen kaupunkisuunnittelussa ja viherpalveluissa

Valtuustoaloitteet • 15.05.2023

Valtuustoaloite

Siilin huomioiminen kaupunkisuunnittelussa ja viherpalveluissa

Siilit ovat dramaattisesti vähentyneet. Tämä on havainto, jonka moni on itse todennut, vaikka täsmällisiä ja riittävän laajoja tieteellisiä tutkimuksia puuttuu. Ilmiö on maailmanlaajuinen. Jo vuonna 2006 Guardian kirjoitti tutkimuksesta, jossa todettiin siilien katoavan Brittein saarilta 25 vuodessa, ja heti seuraavana vuonna siili julistettiin Isossa-Britanniassa uhanalaiseksi.

Suomessa siili on rauhoitettu, ja sen säilyminen lajina on lähes kokonaan vapaaehtoista suojelu- ja hoitotyötä tekevien ihmisten varassa. Siilikantaa vähentää mm. lisääntyvä liikenne, liikenneväylien rajaamat populaatiorajat, nurmikoiden leikkuu massiivisilla koneilla ja ilmaston lämpeneminen. Tuhohyönteis- ja etanamyrkyt tappavat siilejä siinä missä tuholaisiakin.

Siili on sopeutunut elämään kaupungeissa ja ihmisten lähistöllä. Ne ovat riippuvaisia rakennetuista puisto- ja pihaympäristöistä ja ihmisten läheisyydestä. Keskeistä onkin, että kaupunkisuunnittelussa turvataan siilille turvallisia viheryhteyksiä ja kaupunkien puistoista löytyy lehti- ja risukasoja, joita siili käyttää pesänrakennuspaikkoina ja piilopaikkoina. Maahan pudonneet lehdet ovat sopivaa rakennusmateriaalia sekä siilin ruokavalioon kuuluvien hyönteisten elinympäristöjä. Kaupunkiviheralueita toisiinsa kytkevät viheryhteydet laajentavat siilien elinpiiriä ja luovat niille turvallisia kulkureittejä kaupunkirakenteen sisällä. Asukkaat voivat turvata myös siilikannan elinvoimaa omissa puutarhoissaan. Siksi tietoutta siileistä on tärkeää jakaa muun muassa kaupungin internetsivuilla. Kesähelteillä luonnoneläimille voi laittaa pihoille vesiastioita.

Edellä todetun perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään, kuinka siilin elinolosuhteita voidaan paremmin turvata kaupunkisuunnittelussa ja viherpalveluissa.

Espoossa 15.5.2023

Johanna Karimäki & 25 muuta kaupunginvaltuutettua

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com