Valtuustoaloite: Vuorohoitopaikan tarjoaminen pienille koululaisille

Valtuustoaloitteet • 15.10.2018

Työelämä on muuttunut yhä sirpaleisemmaksi, muun muassa vuorotyö ja epätyypilliset työajat lisääntyvät. Monet kaupalliset palvelut ovat tarjolla vuorokauden ympäri ja terveys- ja sosiaalitoimessa on kolmivuoroinen työ palvelujen kannalta keskeistä. Muitakin esimerkkejä on työpaikoista, joissa työtä tehdään hyvin myöhään illalla, yöllä tai viikonloppuisin. Tämä asettaa haasteita pienten lasten vanhemmille. Onkin tärkeää, että ympärivuorokautista päivähoitoa on saatavilla.

Toisaalta myös pienet koululaiset, 1-2 luokkalaiset, tarvitsevat turvaa ja huolenpitoa. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheissä vanhemman työllistymisen esteenä voi olla epätyypilliset työajat, jolloin pienet lapset joutuisivat selviämään ilman huoltajaa pitkiä aikoja. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhä tärkeämpää. Iisalmessa asia on ratkaistu niin, että kunta tarjoaa päiväkodissa hoitopaikan eka- ja tokaluokkalaisille, kun lapsen huoltaja tai huoltajat ovat vuorotyössä. Myös Oulussa on mahdollisuus saada pienelle koululaiselle hoitopaikka. Oulussa on käytössä tarveharkinta, jonka perusteella hoitopaikka voidaan myöntää 1-2 luokkalaiselle, jos tilanne niin vaatii. Useimmiten ympärivuorokautisen hoivapaikan saaneet lapset ovat yksinhuoltajien lapsia tai sellaisia lapsia, joilla on erityisiä tuentarpeita. On myös tilanteita, että molemmat vanhemmat ovat vuorotyössä.

Vuoden 2015 jälkeen erityisesti lapsiperheiden asema on sosiaaliturvaetuuksien leikkausten takia heikentynyt ja lapsiperheiden köyhyys on kääntynyt kasvuun. Arviolta yli 10 prosenttia lapsista elää köyhissä perheissä. Työttömyys kurjistaa perheitä ja lisää köyhyyttä. Siksi toimet ja yhteiskunnan tuki työllisyyden edistämiseksi ovat tarpeen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

Selvitetään vuoropäivähoitopaikkojen riittävyys ja tarve Espoossa. Ja selvitetään mahdollisuudet tarjota vuorohoitoa myös vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille, lähinnä pienille 1-2 luokkalaisille koululaisille.

Espoossa 15.10.2018

Johanna Karimäki & 28 muuta valtuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com