Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista

Valtuustoaloitteet • 23.10.2019

Pohjois-Tapiolan koulu ja Sepon koulu on molemmat päätetty purkaa heikon kunnon vuoksi ja korvata uudella yhtenäisellä koululla, joka rakennetaan Sepon koulun paikalle. Molemmissa kouluissa oppilaat ovat oireilleet heikon sisäilman vuoksi. Tästä huolimatta Sepon koulun ala-asteen oppilaiden väistötilat on suunniteltu järjestettäväksi Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin alkaen tammikuusta 2020. Osan oppilaista opetus tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan pihalla olevissa siirtokelpoisissa parakkirakennuksissa ja osan sisällä myöhemmin purettavassa rakennuksessa. Parakkirakennuksissa on sisäilma kunnollista, kun taas Pohjois-Tapiolan koulussa on jo vuosia ollut ongelmia heikosta sisäilmasta.

A-insinöörien tekemän kuntotutkimuksen mukaan Pohjois-Tapiolan koulurakennus on elinkaarensa päässä. Tilat todetaan käyttökelvottomaksi ilman erittäin suuria ja kalliita korjaustoimenpiteitä. Espoon kaupungin tiedotteen (4.10.2019) mukaan: ”Koulun tilojen sisäilmaolosuhteita on säädetty kesän 2019 aikana. Rakennuksen paine-eroja on mitattu ja säädetty. Luokkatilojen ilmamäärät säädettiin ylipaineisiksi ja samalla alapohja säädettiin alipaineiseksi, jotta mahdolliset rakenteiden epäpuhtaudet eivät siirtyisi rakennuksen sisäilmaan. Koulurakennuksen painesuhteita seurataan jatkuvasti rakennukseen asennettavilla etäluettavilla paine-eroantureilla. Toimenpiteitä voidaan tehdä heti, jos huomataan painesuhteiden muutosten heikentävän sisäilman laatua.”

Kuitenkin näiden toimenpiteiden jälkeen on tullut viestiä usean oppilaan oireilusta ko. tiloissa. Opettajat ovat raportoineet oppilaiden lisääntyneestä oireilusta, kuten päänsärystä ja huonovointisuudesta. (Länsiväylä 12.10.2019). Lasten vanhemmilla on suuri huoli lasten terveydestä. Herää epäilys, että esimerkiksi sädesienen haitta-aineiden suhteen sisäilmaongelmien hoitaminen paineistuksella vaikuttaa hyvin riskialttiilta keinolta. Voidaanko tällä tavalla varmasti taata turvalliset ja terveelliset tilat?

Hallintolain kuvaamia hyvän hallinnon periaatteita sovelletaan julkisiin palveluihin. Perustavanlaatuinen periaate on Suomen perustuslain yhdenvertaisuusperiaate. Ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti palveluissa. Tilanne, jossa saman koulun oppilaiden väistöä suunnitellaan eri tiloihin, joissa on merkittävä ero tilojen kunnon suhteen, saattaa asettaa oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan. Toisaalta kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei tule vaarantaa vedoten resurssipulaan.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Miten kaupunki toimii, jotta Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun oppilaat saadaan nopeasti terveellisiin ja turvallisiin väistötiloihin?

Onko selvitetty Sepon koulun oppilaiden väistötiloiksi siirto- tai parakkikoulua kaikille oppilaille?

Espoossa 21.10.2019

Johanna Karimäki, Helka Hosia & 49 muuta kaupunginvaltuutettua

  

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com