Valtuustokysymys: Psykiatrisen hoidon saatavuus

Valtuustoaloitteet • 19.03.2018

Joka viides lapsi ja nuori kärsii jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Erityisen tärkeää on, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Yksi keskeinen asia on kouluterveydenhoito. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus mennä hoitajan vastaanotolle hädän hetkellä. Tuttu kouluterveydenhoitaja myös huomaa helpommin, mikäli jokin painaa lapsen mieltä, vaikka lapsi olisi tullut vastaanotolle esimerkiksi vatsakivun vuoksi.

Espoossa toimii nuorille matalalla kynnyksellä mielenterveyspalveluja tarjoava Nuorisopoliklinikka (Nupoli). Se on olennaisen tärkeä palvelu. Kun nuori ottaa Nupoliin yhteyttä, asiantuntijat arvioivat nuoren tilanteen ja avun tarpeen. Haaste piileekin siinä, että Nupoli on aivan liian aliresursoitu, eivätkä kaikki apua pyytäneet ole sitä saaneet. Lähtökohta kuitenkin on, että jokaisella apua hakevalla nuorella on aito hätä. Siksi jokaisen yhteydenoton tulee johtaa nuoren kohtaamiseen ja tapaamiseen. Siinä selviää, onko tarvetta pitempiaikaiseen terapiaan tai tukeen. Joskus välittävän aikuisen kanssa keskustelu voi tarjota välitöntä apua ja asiat lähtevät nopeasti parempaan suuntaan.

Keskeisiä sisällöllisiä kehittämiskohteita nuorten mielenterveystyössä ovat vaikeimpien mielenterveydenhäiriöiden ja nuorten itsetuhoisuuden hoito, päihde- ja käytöshäiriöiden hoidon kehittäminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa, sekä depressiivisten ja ahdistuneiden nuorten hoidon kehittäminen läpi hoitoketjun: kouluissa, matalan kynnyksen hoitopaikoissa ja erikoissairaanhoidossa. Vahvistamalla ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaista puuttumista, säästämme raskaampien hoitojen kustannuksissa ja vähennämme merkittävästi inhimillistä kärsimystä. Siksi on olennaisen tärkeää laittaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kuntoon.

Aikuisilla mielenterveyden ongelmista kärsivillä tilanne on myös äärimmäisen heikko. Monet mielenterveyspotilaat ovat kertoneet, etteivät ole saaneet riittävästi apua hakeuduttuaan mielenterveysongelmien vuoksi päivystykseen. He ovat saattaneet saada lääkitystä muutamaksi päiväksi pahan olon helpottamiseksi, mutta eivät ole saaneet ohjausta jatkohoitoon tai terapiaan. Mielenterveysongelmista kärsivien kohdalla hoitoon hakeutuminen on iso kynnys, mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa apua on tarjolla, sitä parempi ennuste heillä on toipua nopeasti.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Miten Espoossa saa apua mielenterveydellisiin ongelmiin akuutissa hädässä?

Kuinka on ohjeistettu terveyskeskusten ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä päivystysten henkilökuntaa ohjaamaan mielenterveysongelmista kärsiviä auttavien palvelujen, kuten terapian piiriin?

Kuinka toimii Espoossa hoitotakuu mielenterveyspotilaiden osalta?
Ovatko nuorten mielenterveyspalvelujen resurssit, kuten Nupolin ja kouluterveydenhoidon resurssit, riittävät?

Espoossa 19.3.2018

Johanna Karimäki & 45 muuta valtuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com