Valtuustokysymys vammaispalveluista ja mielenterveyspalveluista

Valtuustoaloitteet • 09.10.2006

Vammaiset ovat osa yhteiskuntaamme, samoin heikolle ahdetut mielenterveyspotilaat. Mielenterveyspotilaiden määrä lisääntyy hälyttävästi. Hyvän vammaispolitiikan tavoitteena on ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja itsenäinen elämä. Palvelujen on oltava joustavia, toimivia ja vammaisten elämää helpottavia. Mielenterveyspotilaille taas on äärimmäisen tärkeää, etteivät he jäisi yksin, edes intensiivisen hoitojakson päätyttyä. Mielenterveyspalveluissa tulisi korostaa jatkuvaa tukea potilaalle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

Miten vuonna 2006 käynnistettävä vammaispalvelujen laatukriteerien määrittelytyö on edennyt? Paljonko vammaisten palveluihin on käytetty rahoja vuosittain viimeisten kymmenen vuoden aikana? Minkälaisia priorisointeja käytetään sosiaalipuolella? Kuinka vammaisten lasten tarpeet on huomioitu? Saavatko vaikeavammaiset oman henkilökohtaisen avustajan?

Laman seurauksena sosiaalipuolella lisättiin mielenterveyshuollossa avohoitopalvelujen käyttöä. Onko huolehdittu riittävistä tukitoimenpiteistä? Onko avohoitoon siirretyille mielenterveyspotilaille ajateltu toimivaa tukihuoltoverkostoa, esim. omaa tukihoitajaa, johon saisi helposti yhteyden ilman pitkiä jonotuksia? Kuinka lasten tarpeet on huomioitu mielenterveyspalveluissa?

Espoossa 9.10.06

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com