Valtuustopuhe Espoon talouden sopeutusohjelmasta

Puheet • 19.10.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Jo viime keväänä valtuustossa kuulimme, että koronan aiheuttamat poikkeusolot uhkaavat vähentää Espoon verotuloja 100 miljoonaa euroa. Lopullisen tilanteen näkee vasta vuodenvaihteen jälkeen. Mutta on selvää, että taloutta tulee sopeuttaa. Tekemättä ei voi jättää. Espoolaisten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää vastuullista taloudenpitoa ja huolenpitoa heikoimmista. On syytä muistaa, että moni lomautettu, työtön tai vaikeuksissa toimiva pienyrittäjä tarvitsee myös kaupungin vastaantuloa. Moni nuori on hämmentynyt ja tulevaisuuden huoli on lisännyt avun tarpeita. On keskeistä, että sopeutustoimet toteutetaan, niin ettei heikoimpiin satu ja kaupungin peruspalvelut toimivat laadukkaina. Kun sopeutustoimia tarkennetaan ja viedään käytäntöön, toivon että se tehdään yhteistyössä ja lautakuntien näkökulmat huomioiden.

Investoinneilla toteutetaan kuntalaisille tärkeitä tiloja palveluille, liikuntaan, opetustoimeen ja moneen muuhun. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien osalta näkisin mielelläni jatkossa edullisia tyyppikouluratkaisuja, joissa on kunnolliset tilat liikuntaan, opetukseen ja yhdessäoloon välitunneilla. Koulujen kuntoon saattaminen on välttämätöntä, jotta jokainen lapsi voi opiskella terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

Korostan myös kirjastojen merkitystä ja toivon että ne voidaan jättää säästöjen ulkopuolelle. Lukeminen on koko kansan kulttuuria. Kirjastot ovat myös tärkeitä kohtauspaikkoja. Vanhukset pääsevät rollaattorilla lähikirjastoon lukemaan päivän lehtiä. Lapset voivat kulkea turvallisesti lähikirjastoon pelaamaan, lukemaan, tekemään läksyjä ja tapaamaan ystäviä. Pidetään huoli kattavasta kirjastoverkosta. Pienet lähikirjastot ovat koko kylän keskuksia, niitä ei pidä lyhytnäköisesti lakkauttaa.

Säästöjen kohdentamisen lisäksi on keskeistä, että säästöjä saadaan tekemällä asioita fiksummin ja hyödyntämällä digitalisaatiota palvelujen tehostamisessa. Pienet yritykset luovat kasvupohjan, joten kunnan elinvoimatyö on olennaista. Siihen kuuluu muun muassa kattava yritysneuvonta, kaupungin hankintojen avaaminen pienyrittäjille ja toimitilojen löytämisen helpottaminen.

Lopuksi haluan muistuttaa sote-uudistuksessa Espoon edunvalvonnan välttämättömyyttä. Espoon tulojen niistäminen muun Suomen hyväksi ei voi tulla kyseeseen. Meillä on vastuu turvata kuntalaisten terveyspalvelut ja asukkaiden hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com