Vihreä blogi: Omaishoidon tuki kaikille omaishoitajille tasapuolisesti

Tiedotteet • 24.01.2013

Kuntien tehtävät on kartoitettu ja todettu runsaaksi, sillä kunnilla on yli 500 lakisääteistä tehtävää. Moni on sitä mieltä, ettei tehtäviä voida lisätä, ainakaan ilman lisäresursseja. Omaishoidon tuen siirtäminen Kelalle vähentäisi kuntien tehtävätaakkaa. Se olisi myös reilua omaishoitajia kohtaan, sillä omaishoidon tuen myöntöperusteet ja hoitopalkkiot vaihtelevat kunnittain. Joissakin kunnissa omaishoitajille varatut tuet ovat niin vähäiset, ettei tukea riitä kaikille tarvitsijoille.  Kun omaishoidon tuen hoitaisi valtakunnallinen Kela, saadaan tuki tasa-arvoisesti kaikille omaishoitajille.

Tänä vuonna voimaan astuva vanhuspalvelulaki parantaa laitoksissa elävien ikäihmisten hyvinvointia. Myös  kotona asumista on inhimillistä tukea. Moni vanhus haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista ennen laitoshoitoa. Omaishoitoon on järkevä panostaa, sillä se myös yhteiskunnalle edullinen vaihtoehto.

Omaisen hoitaminen kotona on tärkeää ja arvokasta, mutta myös raskasta työtä. Ongelmana on usein omaishoitajien jaksaminen työssään. Tuen yhdenvertaisen myöntämisen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota työssäjaksamiseen ja mahdollisuuteen pitää vapaapäiviä. Omaishoidon tukeen kuuluvat myös vapaapäivät ja omaishoitajien tukipalvelut. Niiden tuottamiseen tarvitaan edelleen kuntien vanhuspalveluita, vaikka muuten on viisasta siirtää tuen maksatus Kelalle.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com