Vihreä eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan Itä-Helsingissä: kaupunginosien tasa-arvoa vahvistettava uusin keinoin

Tiedotteet • 31.08.2011

Helsingin kaupunginosat ovat luonteeltaan, palveluiltaan ja väestöltään erilaisia. Alueiden positiivista omaleimaisuutta tulee vaalia, mutta samalla on huolehdittava tasa-arvon toteutumisesta kaupungin ja sen asuinalueiden sisällä.

– Koulujen opetuksessa pitää aina saavuttaa riittävä perustaso.
Kouluihin, joissa on enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita, on ohjattava selvästi enemmän voimavaroja, koska niissä tarvitaan enemmän yksilöllistä ohjausta esimerkiksi kieltenopetuksessa, sanoo herttoniemeläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Positiivinen erityiskohtelu, eli lisärahan kohdentaminen tietyille alueille, on tärkeää myös terveyspalveluissa. Palveluiden tarve eri terveyskeskuksissa vaihtelee paljonkin riippuen siitä, minkälaista väestöä alueella asuu. Lisärahoituksen rinnalla on panostettava henkilöstön jaksamiseen siellä, missä työntekijät joutuvat kovemmalle.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa hillitä kehitystä, jossa sosiaaliset ongelmat kasaantuvat tiettyihin taloihin, kortteleihin tai asuinalueille.

– Helsingissä uusille asuinalueille sijoitetaan aina sekä vuokrataloja että omistusasuntoja. Tällainen asuntopolitiikka on ollut hyvä keino hillitä asuinalueiden jakautumista ns. huonoihin ja hyviin alueisiin, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Hallitus valmistelee ohjelmaa, jossa tavoitteena on hillitä asuinalueiden eriytymistä. Ohjelmasta tulee löytyä uusia keinoja ehkäistä ongelmien kasautumista ja vahvistaa kaupunginosien elinvoimaisuutta.

– Asukastoimintaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet tulisi ottaa osaksi ohjelmaa. Yhdessä tekeminen ja paikkaan sitoutuminen luovat hyvän pohjan sille, että ihmiset välittävät ympäristöstään ja huolehtivat naapurustostaan. Myös ryhmärakentaminen, jossa joukko yksityisiä ihmisiä vastaa omien asuntojensa rakennuttamisesta, tuo kaivattua monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä suomalaiseen asuntopolitiikkaan, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Karimäki.

Vihreiden näkemyksen mukaan hyvän lähiöpolitiikan perusta on, että perusturva on riittävä, tuloerot kohtuullisia ja palvelut laadukkaita.

– Hallituksen sitoumus korottaa perusturvaa ja kaventaa tuloeroja on merkittävää myös lähiöpolitiikan näkökulmasta. Jos tuloerotsyvenevät ja perusturva heikkenee, näkyvät seuraukset usein ensimmäisenä juuri lähiöissä, toteaa Karimäki.

– Muun muassa Itä-Helsingissä toiminut etsivä nuorisotyö on tuottanut hyvää tulosta ja seuraava askel on toiminnan valtakunnallistaminen. Se on hyvä askel syrjäytymisen ehkäisyssä koko maassa, jatkaa Karimäki.

Lisätietoja:
Vihreän eduskuntaryhmän vpj. Johanna Karimäki, 050 512 1948 Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, 050 512 1727

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com