Vihreiden ryhmäpuhe valtion omistajaohjauspolitiikasta

Puheet • 17.05.2016

Arvoisa puhemies,

Valtionyhtiöt ovat osa Suomen teollistumisen historiaa. Ne ovat vieläkin tarpeen, kun kyseessä on maan huoltovarmuus. Valtioyhtiöt ovat myös työllistäjiä. Omistajaohjauksen keskiössä on oltava työn ja hyvinvoinnin vahvistaminen kestävästi. Se ei voi tarkoittaa Suomen panemista myyntikuntoon. Mutta jostain vanhasta on voitava luopua, kun samalla ruokitaan uuden alkua. Mitä enemmän kehitämme uusia vientituotteita, sen varmemmin ihmisille saadaan töitä. Valtion yritykset on perustettu aikanaan tarpeeseen, mutta ajan mukaan tarpeet muuttuvat.

Rehellisyyden nimissä Solidiumia ei voine pitää sijoitussalkkuna, sillä pörssisalkun tuotto on ollut heikko. Moni omistus on perustunut alueellisten työpaikkojen säilyttämiseen. Viime vuonna Solidium osti lisää Metsoa ja Outotecia, vaikka niiden tuotot olivat miinuksella. Keväällä pääministeri Sipilä perusteli teräsyhtiö SSAB:n taseen vahvistamista työllisyysvaikutuksilla. Kansalliseen omistukseen liittyykin intressi pitkäjänteisestä omistuksesta. Valtio on pumpannut rahaa myös Talvivaaraan, mutta nyt viimein on aika vetää johtopäätökset enempien tappioiden välttämiseksi ja ajaa kaivos hallitusti alas.

Valtio voisi sijoittaa enemmän vihreään teknologiaan. Myös kestävän tulevaisuuden ja uusien kasvualojen pitää näkyä sijoituspäätöksissä. Miksei Solidium sijoita rohkeammin taloutta uudistaviin vaihtoehtoihin?

Hallitus on ilmoittanut perustavansa uuden kehitysyhtiön yritysjärjestelyille. Kehitysyhtiö ei ole taikatemppu työpaikkoihin. Hallitus ei edes peittele hinkua myydä niitä yhdeksää yhtiötä, joita kokonaan tai osittain siihen siirretään. Arctia, Posti, Neste, Vapo, Kemijoki, Ekokem ja muut. Nämä siirrettäisiin pois demokraattisesta päätöksenteosta, eikä eduskunnalta jatkossa kysyttäisi myyntivaltuuksia. Tämä ei käy! Posti kuljettaa kirjeitä nyt maan joka kolkkaan. Mitä tapahtuu vaelluskalojen kantojen elvyttämiselle, jos hallitus kehittää Kemijokea ja vesivoimaa? Kuka suojelee arvokkaat suot, kun neuvottelut Vaponkin kanssa olleet haastavia? Entä Arctia? Sen strateginen tehtävä on jäänmurto vesiväylillämme. Haikailu arktisen öljyteollisuuden pönkittämiseksi on sulaa hulluutta. Neljä viidesosaa tunnetuista fossiilivaroista on jätettävä maahan, jottei maailma kuumene yli kahden asteen. Uuden öljyn etsiminen ja pumppaaminen ei kannata, jos oikeasti sitoudumme Pariisin ilmastosopimukseen.

Yritysten kehittäminen voi tuoda hyvääkin ja myyntipäätökset ovat tapauskohtaisia. Mutta miksi antaisimme kaikki valtuudet kehitysyhtiölle tuntematta suunnitelmia? Vihreät eivät kannata uuden kehitysyhtiön perustamista järjestelyjen peittämiseksi. Vaadimme avoimuutta, eettisyyttä, luontoarvojen turvaamista, uusia työpaikkoja, suuntaamista uusille aloille, kuten kiertotalouteen, vihreisiin keksintöihin, uuteen uusiutuvaan energiaan.

Suomi on pohjoinen saari, jossa ihmiset haluavat liikkua rautateillä, syödä oman maan ruokaa ja elää turvallisessa yhteiskunnassa, jossa energiahuolto ja sähkönjakelu toimii. Strategisista omistuksista on pidettävä kiinni. Fingridin ja Gasumin ostot valtiolle ovat kannatettavia. Kaasunsiirtoverkostoa kehittämällä voimme luoda myös markkinoita biokaasulle.

Menneisyyden virheitä ja luonnollisten monopolien myymistä ei pidä toistaa. Myös oma ruoka on strategista ja siihen vaikuttaa moni asia. Kun Suomen valtio myi Kemira GrowHow:n osakkeet norjalaiselle Yaralle v. 2007, ampaisivat lannoitteiden hinnat nousuun. Tämä osoittaa, kuinka herkkä kysymys huoltovarmuus lopulta on. Myös toimivat tietoliikenneyhteydet ovat modernin yhteiskunnan turva.

Valtion yhtiöissä on kannettava yhteiskuntavastuu. Verot maksetaan sinne, missä voitot syntyvät, eikä veroparatiiseja tule hyödyntää aggressiiviseen verosuunnitteluun. Ministeri Haaviston aikana lisättiin valtionyhtiöiden verojalanjäljen avaamista, mikä on toteutettava täysimääräisesti. Ahneudelle on laitettava rajat. Vihreät kannattavat yritysjohdon bonusten ja irtisanomispalkkioiden leikkausta.

Hyvä omistajaohjaus ei ole vain politiikkaa, sillä valtionyhtiöt kuuluvat meille kaikille suomalaisille. Siksi on niin tärkeää, että ne toiminnallaan rakentavat parempaa maata ja tulevaisuutta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com