Puheeni Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

On yhdessä luotava uusi järjestelmä, joka on taloudellisesti kestävä ja joka kohtelee oikeudenmukaisesti koko Länsi-Uudenmaan asukkaita. Käsittelyssä oleva hallintosääntö luo päätöksenteon puitteet. Saamme tarttua työhön. Voimme rohkeasti uudistaa sellaisia palveluja, joissa on puutteita ja toisaalta levittää kuntien parhaat käytänteet koko alueelle. Haastetta lisää maailmanlaajuisen pandemian jälkihoito.  

Lapset ja nuoret elävät hyvin poikkeuksellisia korona-sukupolven kokemuksia. Harrastukset ovat jääneet vähemmälle ja etäkoulu on lisännyt oppimisvajetta. Erityisopettajan työssäni näen hyvän oppilashuollon vaikutuksen lasten hyvinvointiin. Moniammatillisessa yhteistyössä on voimaa ja siihen on panostettava aluevaltuuston työssä. 

Hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta. Haluan strategiatyössä korostaa, että tärkeät palvelut ovat lähellä. Kouluterveydenhoito, neuvolat, hyvä oppilashuolto. Pidetään näistä kiinni. Varmistetaan perhekeskustoimintaa jokaisen kunnan alueelle. Lapsia ja nuoria on myös kuultava hyvinvointialueen toiminnassa. On tärkeää, että nuorisovaltuuston edustaja käyttää valtuustossamme nuorten ääntä.  

Nuorisotutkimusseuran keräämän aineiston mukaan pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Jo ennen koronakriisiä noin joka viides lapsi ja nuori on kärsinyt jonkin asteisista mielenterveysongelmista. Ongelmiin on tartuttava ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Koko Eurooppaa järkyttänyt sota lisää turvattomuuden tunnetta ja siksi on entistä enemmän tarvetta auttaville puhelin- ja chattipalveluille sekä ”walk in” -terapiapalveluille. 

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat huomiomme. Mielestäni jatkotyössä olisi tärkeää, että myös vanhus- ja vammaisneuvostoilla olisi läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. Kuulemme silloin, kuinka esteettömyys huomioidaan päätöksenteossa, miten kuljetuspalvelut on saatava toimiviksi ja että hoivapalveluissa on jokaisen ihmisarvoa kunnioitettava.  

Uskon, että digitalisaation avulla voimme lisätä kustannustehokkuutta ja parantaa palveluihin pääsyä. On tärkeää lisätä palvelujen monipuolisuutta ja valinnanvapautta. Terveyskeskus on lähipalvelu, johon pitää päästä sujuvasti. Myös uusia innovatiivisia palveluja voidaan kehittää, kuten kumipyörillä liikkuvat palvelut. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mm. saada nopeasti lääkeresepti etävastaanotolla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää digitaalisia palveluja, eikä siihen pidä pakottaa ja tulee aina tarjota vaihtoehto. 

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com