Puhe eduskunnassa lastensuojelusta

Puheet • 27.09.2012

Arvoisa puhemies,

Lastensuojelulain tarkoitus on suojella lasta. Lasta on kuultava paremmin, jotta lastensuojelu toteutuu sillä tavalla, että voimme varmistua, että jokaisella lapsella on Suomessa turvallista ja turvallinen ympäristö kasvaa.
Edustaja Paloniemen esittelypuheenvuorossa nousi esiin monia tärkeitä ongelmakohtia, ja mielestäni keskeiset ovat nimenomaan lapsen kuulemisen parantaminen ja se, että tiedonkulku eri viranomaisten välillä toimii varmemmin. Keskustelussa on myös hyvin vahvasti noussut esiin tarve kunnallisille kotipalveluille, joita ennen 90-luvun lamaa oli yleisestikin perheille tarjolla silloin, kun kohtasi äkillinen kriisi tai joku mahdollisesti sairastui. Tämä kunnallinen kotipalvelu on tuki, joka auttaa perheitä selviämään pahimpien vaiheiden yli.

Kun kunnallinen kotipalvelu on periaatteessa lakisääteinen, niin kysyisin, kun ministerit lopussa vetävät yhteen näitä esille nousseita kysymyksiä: olisiko mahdollista pohtia, onko jotakin lainsäädännöllistä muutostarvetta, jotta nämä kunnalliset kotipalvelut toimisivat enemmän ennalta ehkäisevästi, enemmän tarkoituksenmukaisesti, mikä täällä salissa on selkeä tahtotila?

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com