Aloite nuorisotiloista

Valtuustoaloitteet • 21.01.2008

Johanna Karimäki
Valtuustoaloite 21.1.2008

Asukaspuistojen hyödyntäminen nuorisotyöntekijöiden toimipisteiksi

Tänä päivänä on syytä vahvistaa yhteisöllisten palveluiden sekä perheiden hyvinvointia lisäävien palveluiden mahdollisuuksia. Erityisesti varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ ovat tärkeitä. Yksi merkittävä seikka on riittävät nuorisotilat varhaisnuorille ja nuorille.

Helsingin kaupunki on panostanut varhaisnuoriin enemmän kuin Espoo. Muun muassa asukaspuistoja on kehitetty siihen suuntaan, että niiden toiminta-ajatuksena todetaan olevan "lapsiperheiden varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn aktiivinen mahdollistaja."

Lisäksi Helsingin taloudellinen panostus nuorisotyöhön on Espooseen verrattuna 2,5 -kertainen nuorta kohti. Espoon nuorisotoimessa on noin 70 henkilöä töissä, Helsingissä useita satoja.

Espoossa on lähtenyt lupaavasti käyntiin ns. etsivä nuorisotyö. Haasteena Espoon nuorisotyön suhteen on se, ettei nuorisotiloja ole riittävästi ja nuorisotyön vakansseja on vaikea lisätä puuttuvien tilojen vuoksi. Tällä hetkellä Espoossa toimii 16 nuorisotilaa ja on selvästi havaittavissa katvealueita niiden suhteen. On todettu, että nuorisotiloissa oleskelevat nuoret saapuvat paikalle keskimäärin 1,5 km säteeltä. Itse asiassa paras alueellinen kattavuus saataisiin, jos nuorisotiloja olisi yksi jokaista koulualuetta kohden. Toisaalta myös asukaspuistot toimivat hyvinä koululaisten ajanviettopaikkoina, joten voisi hyödyntää niitä iltapäivisin myös varhaisnuorten kokoontumistiloina. Asukaspuistojen yhteyteen samoin kuin koulujenkin yhteyteen voisi toteuttaa nuorisotoimen kanssa nuorisotiloja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tutkitaan edellä esitetyn mukaisesti mahdollisuutta lisätä nuorisotoimen käytössä olevia tiloja erityisesti niillä alueilla, joissa ei tällä hetkellä ole nuorisotiloja.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com