Kirjallinen kysymys: Siilin luokittelu uhanalaiseksi eläimeksi

Eduskunta-aloitteet • 07.04.2008

Eduskunnan puhemiehelle

Siilit ovat dramaattisesti vähentyneet. Tämä on havainto, jonka moni on itse todennut, vaikka täsmälliset ja riittävän laajat tieteelliset tutkimukset puuttuvat Suomesta. Ilmiö on maailmanlaajuinen. Vuonna 2006 Guardian kirjoitti tutkimuksesta, jossa todettiin siilien katoavan Brittein saarilta 25 vuodessa, ja heti seuraavana vuonna siili julistettiin Isossa-Britanniassa uhanalaiseksi.

Suomessa siili on rauhoitettu, ja sen säilyminen lajina on lähes kokonaan vapaaehtoista suojelu- ja hoitotyötä tekevien ihmisten varassa. Mitä todennäköisimmin siili on Suomessakin uhanalainen ja sen pelastamiseen tarvitaan toimenpiteitä. Siilikantaa vähentää mm. lisääntyvä liikenne, liikenneväylien rajaamat populaatiorajat, nurmikoiden leikkuu massiivisilla koneilla, risukasojen poltto ja ilmaston lämpeneminen. Tuhohyönteis- ja etanamyrkyt tappavat siilejä siinä missä tuholaisiakin. Ilmaston lämmetessä siili herää kesken talvihorroksestaan eikä löydäkään ruokaa, matoja ja hyönteisiä.

Lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että siili luokitellaan uhanalaiseksi eläimeksi. Lisäksi kantaa voidaan suojella perustamalla lintu- ja nisäkäshoitoloita. Tiesuunnittelussa on huomioitava eläinten kulkureitit ja otettava mukaan eläinten alikulkutunneleita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että siilin uhanalaisuus saadaan selvitettyä ja siili saadaan luokiteltua lainsäädännössä uhanalaiseksi eläimeksi ja että saadaan kantaa elvyttävät toimenpiteet nopeasti käyntiin?

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com