Kirjallinen kysymys: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi

Eduskunta-aloitteet • 09.05.2012

Eduskunnan puhemiehelle

Vammaisten palveluita ja ihmisoikeuksia koskevissa kysymyksissä on tultu
vuosien saatossa pienin askelin eteenpäin. Viime kaudella voimaan tullut
vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen avustajaan on hyvä asia.
Sen sijaan se, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
on vielä ratifioimatta, on meille häpeäksi. Sopimus tulee pikimmiten saattaa
voimaan. Se vaatii lainsäädännön korjaamista. Tahdon vastainen laitoshoito on
kiellettävä ja jokaisella tulee olla oikeus asua millä paikkakunnalla
haluaa.
Vammaisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. YK:n vammaisia henkilöitä koskeva
yleissopimus sisältää keskeisiä asioita vammaisten arjen parantamiseksi ja
ihmisoikeuksien tunnustamiseksi. Suomessa on sellainen käytäntö, että YK:n
sopimukset ratifioidaan vasta, kun lainsäädäntö on sopimuksen mukaisella
tasolla. Toisaalta aikaa lainsäädännön korjaamiseen on ollut riittämiin, sillä
YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista astui voimaan toukokuussa 2008, kun yli
20 maata oli ratifioinut sopimuksen. Sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa
joulukuussa 2006 ja se koskee yli 650 miljoona ihmistä maailmassa. Sopimuksessa
vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia kuten oikeutta
laadukkaaseen elämään, liikkumisvapautta sekä oikeutta koulutukseen ja
työssäkäyntiin. Vuoden 2009 lopulla yli 70 valtiota oli ratifioinut sopimuksen.
Pohjoismaiset naapurimaamme Ruotsi ja Norja ovat jo ratifioineet sopimuksen.
Suomessa haasteet sopimuksen ratifioimiseen ovat liittyneet kotikuntalakiin,
sosiaalihuoltolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollon kysymyksiin.

Esteetön ympäristö, tärkeiden palvelujen turvaaminen, pääsy harrastuksiin ja
kulttuurin pariin, mahdollisuus työhön ja opintoihin sekä kohtuulliseen
toimeentuloon, ovat kaikki tärkeitä ihmisoikeustavoitteita. Nämä ovat tärkeitä
tavoitteita vuonna 2010 hyväksytyssä Suomen Vammaispoliittisessa ohjelmassa,
Vampossa. Vampon toteuttamiseen on sitoutunut 9 eri ministeriötä ja sen
toimenpiteet parantavat vammaisten henkilöiden ja heidän läheisensä
elämänlaatua. Kehitysvammaisten henkilöiden kannalta konkretiaa ohjelmassa on
mm. lupaus, että kehitysvammaisten asumisen ohjelma 2010-2015 toteutetaan
valtioneuvoston tammikuussa 2010 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Päätöksen
mukaan vähennetään laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti
sekä mahdollistetaan muuttaminen lapsuudenkodista tuottamalla kehitysvammaisten
henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla
yksilöllistä palvelua ja tukea. Vampossa esitetyt toimet ovat erittäin
kannatettavia ja tukevat osaltaan YK:n vammaissopimuksen ratifiointia. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten
esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä nopeuttaakseen YK:n vammaisia henkilöitä
koskevan yleissopimuksen ratifiointia ja
missä vaiheessa sopimuksen edellyttämä lainsäädäntötyö
on?
Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2012
Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com