Lähetekeskustelu eduskunnassa: hallituksen selonteko metropolipolitiikasta

Puheet • 09.11.2010

Arvoisa puhemies,

On todella hyvä asia, että olemme saaneet metropolipolitiikan käsittelyyn. Varmasti moni on odottanut jo vuosia sitä, että metropolialueelle räätälöidään omaa politiikkaa. Onhan kyseessä Suomen taloudellisesti merkittävin ja koko maan hyvinvoinnin takaava alue. On varmasti perusteltua lisätä yhteistyötä maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä, ja voi olla niin, että tehokkuutta saadaan sillä, että olisi uusi seutuvaltuusto näistä asioista päättämässä. Keskeistä siinä on, että olisi demokraattisesti vaaleilla valittu päättävä elin. Aivan samalla tavalla kuin kunnissa nyt on lautakunnat, myös tässä seutuvaltuustossa tarvittaisiin alemman tason päätöksentekoelimet eli lautakunnat asioiden perusteelliseen käsittelyyn ja asialliseen valmisteluun.

On kyllä väärin väittää, ettei seutuyhteistyö ole toiminut. Seutuyhteistyössä on menty koko ajan eteenpäin. Esimerkiksi jätehuollosta ja vesiasioista vastaa Hsy hyvinkin toimivalla tavalla pääkaupunkiseudulla, joukkoliikenteestä taas Hsl. Samaan aikaan kun käsittelemme täällä metropolipoliittista selontekoa, on myös seutuhallintoselvitys, joka on kunnissa ja Uudenmaan liitossa käsittelyssä ja lausunnoilla, ja siinä ehdotetaan juuri sitä, että Hsy:n, Hsl:n ja Uudenmaan liiton toiminnot koskien maankäyttöä, asumista ja liikennettä yhdistyisivät.

Tässä on varmasti pointtia, ja on hyvä tarkkaan harkita minkälaisen kokonaisuuden haluamme. Itse pidän ainakin kaavoituksessa todella keskeisenä sitä, että ympäristönäkökohdat otetaan vahvasti huomioon. Huolettaa vähän näihin suunnitelmiin liittyvä ajatus, että ely-keskuksilta otettaisiin pois kaavoitusvalta. Toki ilman muuta täytyy olla myös ympäristöviranomaisella vaikutuspaikka tarkastella, että kaavoitus on ympäristönäkökohtien kannalta hyvää. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi viherkehä - Nuuksio, Meikko, Sipoonkorpi, Porkkala - on hyvin keskeinen ja tärkeä, mutta niin myös asukkaiden lähivirkistysalueet. Siinä määrin näkisin, että kyllä myös kaavoituksen suhteen on hyvä säilyttää paikallisolosuhteiden tuntemus ja paikallistaso. Elikkä niistä kaikkein läheisimmistä alueista ja yksityiskohtaisimmista suunnitelmista kyllä täytyy voida myös kuntatasolla jatkossa päättää.

Ihmisten tarpeet ovat todellakin keskeisiä, emmekä voi rakentaa sellaisia mammuttiorganisaatioita, joista asukkaat eivät tiedä, kehen ottaa yhteyttä tai mihin toimittaa toivomuksia oman alueensa palveluiden suhteen, esimerkiksi koulupalveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. On keskeisen tärkeää, että asukas voi käyttää lähintä mahdollista terveyspalvelua, niin kuin ed. Kimmo Kiljunen tuossa omassa puheenvuorossansa esitti, että Vantaan-rajan toisella puolella oleva terveyskeskus olisi hyvin käyttökelpoinen. Näin sen tulee ollakin, kuten uusi terveydenhuoltolaki tulee linjaamaan. Ja kunnissa on linjattu näitä päätöksiä, että yhteisesti sovitulla tavalla asukkaat voivat käyttää terveyspalveluja myös kuntarajan ylitse.

Sitten toteaisin, että raideliikenteen investointeihin on todellakin saatava uusi vaihde päälle. Varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ja metropolialueella on valtavasti tarvetta joukkoliikenteen kehittämiselle. Ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteetkin ja ilman laatu jo sitä velvoittavat, kun autoilu ja ruuhkat ovat lisääntyneet aivan tolkuttomasti. Onhan valtioneuvostokin jo vuonna 2008 päätöksellään asettanut seuraavat kehittämistavoitteet metropolialueelle: "Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina."

Erinomaisen hyviä tavoitteita, mutta ne todella vaativat myös sitä, että Helsingin seudun liikennejärjestelmä Hlj otetaan todella vakavasti ja viedään nopeutetulla aikataululla eteenpäin siinä olevia raidehankkeita: Länsimetron jatkoa, Pisara-rataa, kaupunkirataa Espoon keskukseen, Kehäradan asemajärjestelyjä. Mutta on myös paljon muitakin uusia ratatarpeita. Täällä esille noussut itäinen rantarata on myös hyvin tärkeä ja keskeinen, ja Espoo-Lohja-radankin suunnitelmia ja toteuttamista on odotettu jo vuosia.

Jo tulevan vuoden budjetissa on hyvin keskeisesti myös esillä raideliikenne Z- ja Y-junien rahoituksen muodossa. On kyllä ehdottomasti nyt turvattava Pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne, joukkoliikenne, kun nimenomaan tässä keskustelussa ja selonteossakin on noussut monella suulla esiin tämän alueen merkitys ja kehittämisen tarpeellisuus.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com