Lähetepuhe vuoden 2006 budjettineuvotteluihin

Puheet • 14.11.2005

Koulu, lapset
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut. Kaupunginjohtajan esityksessä minua ilahdutti se, että vihdoinkin on lopetettu tolkuton säästö kouluista. Moni lapsi on kärsinyt säästöistä: luokkakokoja on paisuteltu liian suuriksi ja rinnakkaisluokilla on yhteisiä oppikirjoja. Oli jo aikakin kääntää kelkkaa tässä asiassa. Lapset ovat hyvin tärkeitä, lasten hyvinvoinnin pitäisi olla yksi budjetin päätavoitteista. Mielestäni on hyvä, että liikuntapuolella panostetaan lapsiin. Itse olisin toivonut raha-aloitteessani kokeilumuotoista iltapäivätoimintaa kouluihin. Sitralla on samaa asiaa ajava ”eheytetty koulupäivä –projekti”, joten voi olla, että joskus Espoollakin on varaa tarjota tällaista lasten hyvinvointia edistävää toimintaa.

Terveydenhoito
Kaiken kaikkiaan erittäin suuren osan budjetissa vie erikoissairaanhoito. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän panostamalla terveyttä edistäviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Suomessa hälyttävän yleinen diabetes saattaa johtaa erikoissairaanhoitoa vaativiin lisäsairauksiin. Terveydenhoitopuolella kannatan toimenpiteitä, joilla ehkäistään sydän- ja verisuonisairauksia sekä diabetestä. Myös diabeetikoiden omahoidon ohjaus on tärkeää. Panostamalla kaikkeen tähän vähennetään erikoissairaanhoidon kustannuksia ja lisäksi vähennetään inhimillistä kärsimystä, mikä on erityisen tärkeää.

Päivähoito, vammaiset
Espoo on lasten kaupunki ja sen pitäisi näkyä niin panostuksena koulutukseen kuin päivähoitoonkin. Espoolaisen päivähoidon pitäisi olla turvallista ja lasten tasapainoista kehitystä tukevaa. Espoolaisten kotiäitien tärkeää roolia on myös arvostettava ja täytyykin sanoa, että onneksi kaupunginjohtajan esityksessä ei ole Vantaan mallin mukaista kotihoidon tuen leikkausta. Meillä vihreillä on lisäksi toiveita, jotka edistävät ihmisarvoista elämää. Me haluamme lisää omaishoidon tukea vammaisille ja esteettömyysasiamiehen.

Ympäristö
Kaupunginjohtajan esityksessä oli huomioitu myös ympäristönäkökohtia, kuten ympäristölautakunnan esittämä ympäristötarkastaja ja rahat Otsolahden kunnostukseen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Espoon pitäisi satsata huomattavasti enemmän ympäristöön. Haluan enemmän määrärahoja ympäristönsuojelun erityiskohteisiin, jotka korvamerkitään vesistöjen suojeluun. Toivon, että budjettineuvottelijat ymmärtävät Espoon luonnon arvon.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com