Lakialoitteen esittelypuheenvuoro eduskunnassa, Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Puheet • 11.02.2010

Arvoisa puhemies,

Lähes kaikissa Euroopan maissa, vaan ei Suomessa, sähkön kuluttajan on mahdollista syöttää itse tuottamaansa sähköä sähköverkkoon saaden siitä kohtuullista korvausta. Tämä edistää asukkaan tai taloyhtiön mahdollisuutta lisätä omaa energiantuotantoa kulutuspisteissä. Kyseessä on sähköntuotanto, joka on tyypillisesti teholtaan alhainen ja useimmiten tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, kuten aurinkoenergialla ja pientuulivoimalla. Kotivoimaloiden ostajat hyötyisivät, jos verkkoon syötetyn ylimääräisen energian voisi netottaa eli vähentää omasta sähkölaskustaan. Kompensaatio paikallisen sähkön tuottajalle kannustaisi sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen ja myös kannustaisi asukkaita uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Olisi perusteltua lisätä pienimuotoisesti tuotetun energian osuutta sähköjärjestelmässämme. Erityisesti aurinkoenergian odotetaan olevan kannattavimmillaan integroituna rakennusten rakenteisiin, kuten julkisivuihin tai ikkunoihin. Pientalojen asukkaat ja kerrostaloyhtiöt voisivat asentaa tuulimyllyjä katoilleen. Samalla ilmastonmuutoksen torjunta tehostuu. Hyöty ulottuu myös työllisyyteen. Konepajoille ja teknologiateollisuuteen saadaan työtä, myös laitteiden asentajille saadaan työtä. Muutos onkin tehtävä sähkömarkkinalakiin.

Tässä lakialoitteessa esitetään 80 prosentin kompensaatiota paikallisen sähkön tuottajalle, mikä kannustaa sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen ja myös kannustaa asukkaita uusiutuvan energian hyödyntämiseen paikallisesti. Pienessä mittakaavassa hajautetusti kulutuspisteessä tuotetun sähkön kilpailukykyä parantaa sähkön siirron kustannusten puuttuminen, mikä tekee siitä edullista tavallisille kuluttajille.

Käytettävä energianlähde ei yleensä kuitenkaan kata koko kiinteistön energiantarvetta, joten osaksi sähkö otetaan tavalliseen tapaan verkosta. Toisina aikoina talo on kuitenkin yliomavarainen sähkön suhteen, jolloin luontevaa on, että ylijäämäsähkö syötetään verkkoon. Sähköverkon haltijan on velvollisuus ottaa tuotanto verkkoonsa, mutta nykyisin siitä ei tarvitse maksaa käypää korvausta. Tilanne voi siis olla pahimmillaan se, että talo tuottaa enemmän sähköä verkkoon kuin sieltä ottaa, mutta joutuu silti maksamaan verkosta ottamansa sähkön. Tämä epätasapaino on paitsi terveen järjen ja oikeustajun vastaista myös tehokkaasti kehitystä jarruttavaa. Mekanismin on syytä olla yksinkertainen, jotta vältytään sähköyhtiöiden ja kuluttajien väliseltä neuvottelubyrokratialta, kirjavilta käytännöiltä ja oikeusriidoilta.

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi sähkömarkkinalakiin pykälä, jossa verkon haltijan on järjestettävä mittaaminen siten, että kulutuspisteessä olevan sähköntuotannon siirtäminen verkkoon on mahdollista mitata. Kuluttajan pientuotannosta syntyvä mittauspisteen yli nettomääräisesti verkkoon siirtyvä sähkö on vähittäismyyjän ostettava 80 prosentilla vastaavasta myyntitariffin mukaisesta hinnasta. Toisaalta korvattava osuus voisi olla suurempikin kuin 80 prosenttia, ja sitä on syytä vakavasti harkita. Laki on kuitenkin kirjoitettava yksiselitteisesti, koska asiaa ei voi jättää kuluttajan ja myyjän välisen sopimisen varaan, vaan tarvitaan selkeä, epäbyrokraattinen ja oikeudenmukainen järjestelmä.

Pientuotannosta on myös sähköjärjestelmälle ulkoishyötyjä, joita on vaikea hinnoitella mutta jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. Tuotannon hajautuminen verkkoon vähentää suurten sähköhäiriöiden vaaraa. Yhdysvalloissa on arvioitu, että maan koillisosassa vuonna 2003 ollut suuri sähkökatkos olisi ollut huomattavasti epätodennäköisempi, jos alueella olisi ollut hajautetusti muutama sata megawattia pientuotantoa. Myös sähkön siirtohäviöiden määrä pienenee, kun jakeluverkossa lähellä kulutuspistettä on tuotantoa.

Lähisähköstä voi helposti tehdä energiatrendin. Kuluttaja ei olisi tulevaisuudessa pelkästään sähkön kuluttaja, vaan jokainen voisi olla halutessaan myös sähkön tuottaja. Esimerkiksi Tanskassa tuetaan yksittäisten kansalaisten asentamia pientuulivoimaloita, ja niiden yleistymisen on arveltu vaikuttaneen siihen, että yleinen mielipide tuulivoimalle on myönteinen. Se on vauhdittanut myös isojen hankkeiden syntyä, ja Tanska onkin yksi tuulivoiman suurtuottajamaita.

Kaikki pienet askeleet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutos on suuri uhka jälkipolvien hyvinvoinnille ja planeetta maan tulevaisuudelle. Ilmastonmuutosta on torjuttava konkreettisin toimin jo nyt, eikä vain siirtää strategioita ja päästövähennysprosentteja vuosiksi eteenpäin.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com