Määräraha taidekasvattajien palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen (2019)

Valtuustoaloitteet • 29.03.2018

Raha-asia-aloite
Espoon kaupunki
kaupunginhallitus/valtuusto

Esitän, että vuoden 2019 budjettiin varataan määräraha taidekasvattajien palkkaamiseksi varhaiskasvatukseen.

Taidekasvattajista on kokemusta Vantaalta. Taikava (taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa) -hanke on Vantaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa uusia tapoja tukea lasten hyvinvointia ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita. Sen toiminta-aika oli syyskuusta 2014 kevään 2016 loppuun, minkä jälkeen Vantaa päätti vakinaistaa kokeilun ja viiteentoista päiväkotiin palkattiin taidepedagogi. Heillä on tutkinto sekä kasvatusalalta että omalta taiteenalaltaan, kuten tanssista, musiikista, käsitöistä, teatterista tai sirkuksesta. Kokemukset Vantaalta ovat lupaavia. Taidepedagogien työskentely ryhmissä tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tutkiminen ja tekeminen taiteen kautta tuo lapselle keinoja erilaisten tilanteiden ja ongelmien ratkaisuun. Se tuo ilon ja luovuuden, yhdessä tekemisen sekä mielikuvituksen osaksi päivittäistä elämää. Lisäksi taiteesta on todettu olevan apua niille lapsille, joiden oppimisessa ja kasvussa tarvitaan tukea. Taidekasvatus hyödyttää koko päiväkotiryhmää, mutta tukee myös esimerkiksi arkoja ja vetäytyviä lapsia.

Espoossa 29.3.2018

Johanna Karimäki

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com