Pääministerin ilmoitus ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen sopimusprosessin etenemisestä

Puheet • 07.11.2007

Arvoisa puhemies,

On hyvä, että olemme täällä miettimässä keinoja siihen, miten Suomi parhaiten tukee ilmastosopimusneuvottelujen edistymistä. Balin sopimuksesta on saatava riittävän kattava, mutta myös tiukka. On tehtävä pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaa kunnianhimoisin tavoittein. Hiiliriippuvuudesta vapautuminen ja energiansäästö ovat avaintekijöitä. Myös oma esimerkkimme on ratkaiseva. On mietittävä, millä konkreettisilla politiikkatoimenpiteillä Suomi saavuttaa EU:n sisäisessä taakanjaossa tarkentuvan unionin tasoisen päästövähennyksen vuoteen 2020 mennessä. Lainsäädännöllä ja verotuksella on ohjattava kulutusta. Ajoneuvoverouudistus on hyvä alku, mutta on otettava käyttöön järeämpiäkin toimenpiteitä. Joukkoliikenteen kävijämäärät saadaan nousuun lisäämällä vuoroja ja alentamalla lippujen hintoja. Oiva keino rahoitukseen olisivat ruuhkamaksuista saatavat tuotot. Toivon kansainvälisten neuvottelujen lähtökohdaksi energiansäästön painottamista. Myös materiaa on syytä kuluttaa vähemmän ja kierrättää enemmän. Energiantuotannon tulee perustua yhä enemmän uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuulivoimaan ja bioenergiaan. Kansainvälisellä tasolla voimme sopia päästövähennysvelvoitteet, mutta itse meidän on viime kädessä ne toteutettava.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com