Puhe eduskunnan lisätalousarvion käsittelyssä

Puheet • 18.06.2013

Arvoisa puhemies,

Viimeisimpien tietojen mukaan Suomen tekniikan yliopistojen määrärahat ovat kansainvälisesti verraten hyvin pienet, ja tähän seikkaan haluan kiinnittää vakavaa huomiota. Jatkossa meidän on lisättävä tieteellisen tutkimustyön rahoitusta, sillä Suomessa tutkimus ja tuotekehitys on ollut kasvun perusta. Perinteisesti meillä myös yritykset ovat vahvasti osallistuneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mutta huolestuttavaa on se, että teollisuus ja yritykset ovat nyt vähentäneet merkittävästi t&k-toimintaansa ja panostuksia siihen. On vain syytä kiinnittää vakavasti huomiota innovaatiopolitiikkaan ja sen toimivuuteen. Yksi pullonkaula meillä on se, että vaikka meillä on korkeatasoista ja hyvää tutkimusta, niin se ei välttämättä kanna aina kaupallisiksi tuotteiksi asti. Meidän on löydettävä paremmat keinot kaupallistaa näitä tutkimuksen hedelmiä, ja silloin kyseeseen tulevat tutkijoiden ja keksijöiden IPR-oikeudet innovaatioihinsa. Tutkijoita tulee kannustaa patentoimaan keksintönsä ja kannustaa jopa yritysten perustamiseen.

Arvoisa puhemies,

Haluan puhua myös vihreän talouden puolesta ja erityisesti kunnianhimoisen ympäristölainsäädännön puolesta, joka toimii ajurina kohti vihreää taloutta. Iloitsen siitä, että hallitus on päättänyt, että prosentti julkisista hankinnoista tulisi kohdentaa cleantechiin. Tämä on erittäin hyvä askel, mutta tarvitsemme vielä paljon enemmän kunnianhimoa ilmastopolitiikassamme.

Jotta maapallo ei lämpenisi vaarallisena pidetyn kahden asteen rajan yli, niin 80 prosenttia tunnetuista fossiilivaroista olisi jätettävä maahan. Tämä tarkoittaa sitä, että on vakavammin kiinnitettävä huomiota öljyriippuvuudesta irtautumiseen ja tehtävä kaikkea politiikkaa ilmastolasit silmillä, ilmastovaikutukset huomioiden. Tulevaisuudessa, kun maailma herää ilmastotodellisuuteen ja sitoutuu päästöjen vähennyksiin, vihreät markkinat valtaavat globaalin maaperän. Meidän kannattaa olla etunojassa mukana kehittyvillä vihreillä markkinoilla.

Arvoisa puhemies,

Kotimaista työllisyyttä parantamaan tarvitaan vihreää elvytystä, esimerkiksi vauhtia raideliikennehankkeisiin. Tässä lisätalousarvioesityksessä varmistetaan Vantaan Kehäradan valmistuminen aikataulussa ja lisäksi on Länsimetron liityntäliikenteeseen satsausta, ja hyvä niin. Länsimetrohan on kokonaisuus, joka aloittaa liikennöinnin Helsingistä Matinkylään 2015, mutta kokonaisuudessaan Länsimetro rakentuu kaksivaiheisesti. Seuraava pätkä välillä Matinkylä-Kivenlahti tulisikin aloittaa pikaisesti, ja siihen tarvitaan valtion rahoituspäätös. Valtio on sitoutunut liikennepoliittisessa selonteossa 30 prosentin maksuosuudella kaupunkiraideliikennehankkeisiin, ja nyt itse asiassa tällä Länsimetron jatkeella alkaa olla jo kiire, sillä louhinnat tässä ensimmäisessä vaiheessa ovat jo pitkällä ja taloudellisesti olisi järkevää jatkaa samoilla projektiorganisaatioilla louhintaa kohti Kivenlahtea.

Tässä aikaisemmin päivällä on käyty paljon keskustelua Infra Oy:stä. Mielestäni on erittäin kannatettava ajatus, että olisi sellainen esimerkiksi Infra Oy -organisaatio, joka takaisi pitkäjänteisen rahoituksen suurille liikenneväyläinvestointihankkeille, jotta ei tulisi keskeytyksistä aiheutuvia menetyksiä. Tämä olisi kaikin puolin tehokasta ja kannattavaa.

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com