Puhe eduskunnassa, aiheena rakennusten energiatehokkuus (maankäyttö- ja rakennuslain muutos)

Puheet • 11.09.2012

Arvoisa puhemies,

Rakennusten ja rakentamisen osuus Suomen loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia, joten rakennusten energiatehokkuudella on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomen rakennuskanta uusiutuu hitaasti, noin 1,5 prosenttia vuodessa. Jotta voimme saavuttaa tulevaisuusselonteossa määritellyn matalahiiliyhteiskunnan, satsaus peruskorjaukseen ja energiatehokkuuteen on keskeinen toimi. Siksi tämä hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on todella tervetullut ja kannatettava.
Lailla lisätään rakentamismääräysten joustavaa soveltamista ja mahdollistetaan valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset, mutta erittäin keskeistä on, että lailla on tarkoitus toimeenpanna rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat, jotka koskevat korjaus- ja muutostöiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta.

Direktiivissä edellytetään rakennusten energiatehokkuuden parantamista rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä. Energiatehokkuutta olisi parannettava silloin, kun se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Lisäksi ehdotetaan, että rakennusta koskeviin suunnitelmiin olisi eräissä tapauksissa liitettävä lämmitysjärjestelmää koskeva arviointi. Nämä ovat tärkeitä mutta myös monimutkaisia asioita, ja on toki myös terveysseikat huomioitava. On tarkkaan arvioitava homeriskit ja rakennettava mahdollisimman turvallista ja terveellistä. Samalla tietysti on rakennettava mahdollisimman energiatehokasta, ja tähän tarvitaan asukkaille neuvontaa.

Oulussa on kehitetty erinomaisen hyvä malli. Siellä asukkaille annetaan ilmaista energiatehokkuusneuvontaa. Tämä tapahtuu rakennusvalvonnan yhteydessä. Tämä on huomattavasti vähentänyt Oulussa ilmastopäästöjä, ja asukkaat ovat ottaneet palvelun ilolla vastaan, Toivon, että niin eduskuntatyössä kuin ministeriössäkin pohdittaisiin mahdollisia keinoja lisätä energiatehokkuusneuvontaa.

 

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com