Puhe: Tasa-arvoisen avioliittolain ensimmäinen käsittely

Puheet • 27.11.2014

Arvoisa puhemies,

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Näin todetaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa.

Kannatan kansalaisaloitetta, kannatan tasa-arvoista avioliittolakia. Oikeus mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa on ihmisoikeus. Sateenkaariperheissä odotetaan, että heidät hyväksytään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Heidän lapsensa seuraavat keskustelua hämmentyneinä. Heille perheen arki on todellista. Annetaan näille perheille lain edessä sama arvo kuin muillekin: ihmisarvo.

Tasa-arvo sanana on yritystä taata, että olemme samalla viivalla, yhtä arvokkaita. Tämä laki takaa sen, että yhteiskunta antaa tuen tasa-arvoon, kasvamisen tielle, missä rakkaus on tärkein asia kasvavalle lapselle eikä se, oletteko heteropari. Toisen oikeus ei ole toiselta pois. Erilaisuus on yhteiskunnan rikkaus. Tasa-arvoinen avioliitto asettaisi kaikki avioparit oikeudellisesti samalle viivalle kaikissa tilanteissa. Tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuu, mikä tarkoittaa byrokratian vähenemistä ja sitä, että kunkin parin oikeudellinen asema Suomessa olisi selkeästi ja yhdenmukaisesti määritelty eikä yhteistä sukunimeä tarvitsisi anoa maistraatista.

Tasa-arvoinen avioliitto on jo voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa. Tehdään se meilläkin todelliseksi. Tasa-arvoinen avioliitto ei ole keneltäkään pois vaan meille kaikille lisää. On tärkeää, että maailma, jossa lapsemme kasvavat, on reilu kaikille eikä syrji ketään.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com