Puhe lähetekeskustelussa valtion budjetista vuodelle 2018

Puheet • 26.09.2017

Arvoisa puhemies,

Tähän hetkeen tarvitaan inhimillinen tulevaisuusbudjetti. On palautettava hallituksen leikkaukset koulutukselta, tutkimukselta ja heikoimpiosaisilta. Jäädytetyt sosiaalietuudet sekä leikkaukset lääke- ja matkakorvauksista on palautettava. Lisärahoitusta saadaan karsimalla ympäristölle haitallisia tukia. Tähän on vahvat perusteet, sillä Vattin selvityksen mukaan monet yritystuista ovat tehottomia. Ne on järkevä kohdistaa toisella tapaa, suosimaan pK-yrityksiä ja uutta luovaa innovatiivista yrittäjyyttä. Ympäristölle haitalliset tuet, kuten suurteollisuuden energiaveron palautus ja päästökauppakompensaatio estävät myös tärkeän tehtävämme, ilmastonmuutoksen tehokkaan torjunnan.

Isojen rakenteellisten uudistusten aika on nyt, sellaisten, jotka nostavat ihmisiä työhön. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on keskeistä, samoin perhevapaauudistus ja verotuksen painopisteen muuttaminen. Työtä verotetaan vähemmän ja saastuttamista ja kulutusta enemmän. Veronkevennykset on syytä kohdistaa pienituloisille, sillä Kiky-sopimus kohdistuu eniten pienituloisiin julkisen puolen työntekijöihin rajuina lomarahojen leikkauksina. Monet lastentarhanopettajat tekevät entistä kuormittuneempina arvokasta työtään, kun sekä päivähoidosta että palkasta on leikattu.

Haluan lapsiystävällisen Suomen, jossa panostetaan syrjäytymisen ehkäisyyn päivähoidosta lähtien. Myös työttömän perheen lapsen oikeus kokopäivähoitoon on palautettava ja koulutukseen pitää panostaa joka tasolla.

Hallitus leikkaa koulutuksesta puoli miljardia euroa ja paikkaa nyt 50 miljoonalla pysyvää rahoitusta. Ammatillinen koulutus on joutunut rankimpien leikkausten kohteeksi. Monet nuoret syrjäytyvät, kun kaikille ei löydy koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen. Silti lähiopetusta karsintaan ammattikouluista. Hallituksen suunnitelmat lisätä opetusta yrityksissä kuulostaa hyvältä, mutta esitys on vailla konkretiaa. Miten saada yritykset tarjoamaan nuorille työharjoittelua?

Hallituksen korkeakoululeikkauksista johtuvat yt-neuvottelut järkyttävät. On arvioitu, että pelkästään yliopistoilta on häviämässä jopa 2 500 työpaikkaa. Pohja, jolle Suomen hyvinvointi on pitkään nojannut, korkea osaaminen, uhkaa mureta. Tutkimuksen voimavaroja on heikennetty myös karsimalla Tekes tukia.

Opiskelut karkaavat vähävaraisten perheiden lasten ulottuvilta, kun hallitus on muuttanut opintotukijärjestelmää lainapainotteisemmaksi. Lainapainotteinen opintotuki ei sovi nykyaikaan, jossa työelämä on epävakaata ja pirstaleista eikä taetta opiskelun jälkeisestä pysyvästä työstä ole.

Tasa-arvoisessa Suomessa ikäihmisten tarpeet huomioidaan ja torjutaan eläkeläisköyhyyttä. Hallituksen suunnittelemat takuueläkkeiden korotukset eivät riitä kattamaan monia rajuja leikkauksia. On kestämätöntä, että vanhus jättää lääkkeet ostamatta, jotta olisi varaa leipään.

Meidän on jätettävä tämä maailma lapsillemme paremmassa kunnossa kuin sen saimme. Kuudes sukupuuttoaalto on totta, luonnonsuojelualueiden lisäämisellä ja lajien suojelulla on kiire. Luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahat on palautettava vähintään vuoden 2015 tasolle. Sipilän hallitus kun on leikannut niistä peräti kaksi kolmasosaa pois.

Hallitus viivyttelee ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvalle energialle tarvitaan uusi markkinaehtoinen huutokauppatuki jo nyt. Maailmalla aurinko- ja tuulienergia kasvavat sellaista vauhtia, että pian ne ovat kannattavia jo itsessään.

Yksi pullonkaula ilmastoystävälliselle liikenteelle on ratojen heikko kunto. Ratahankkeiden kunnostukseen pitää saada vauhtia kunnianhimoisella investointiohjelmalla. Länsi-Uudenmaan Rantaradan kunnostus on keskeinen, jotta radan varrella asuville saadaan toimiva arkijunaliikenne. Lähijunaliikenteen valtion tuki eli junaliikenteen ostot on palautettava. Hallitus  sai suurta vahinkoa aikaan leikatessaan tätä ihmisten arjessa tärkeää tukea.

Harmaan talouden torjuntaan hallitus ei esitä lisäyksiä, vaikka se on tehokas keino lisätä kansantalouden verotuloja ja parantaa vastuullisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Harmaan talouden torjuntaan kaivataan lisäresursseja tuomioistuimille, syyttäjälle, poliisille ja verottajalle.

Politiikka on arvovalintoja. Olemme kuulleet ministerien tuskailevan kipeistä leikkauksista. Vaikka tuloerot kasvavat, rikkaat rikastuvat ja köyhiltä otetaan eniten. Ja silti hallituksen budjetti lisää valtion velkaantumista. Pidän tärkeänä, että vihreässä vaihtoehtobudjetissa tehdään kestäviä ratkaisuja ottamatta yhtään enempää velkaa kuin Sipilän hallitus. Kestävämpi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus on mahdollinen.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com