Puhe seurantaraportista

Puheet • 23.05.2005

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Seurantaraportin mukaan strategioiden noudattaminen on onnistunut ja taloudellisesti olemme menossa parempaan suuntaan. Työllistämistä on edistetty ja strategiset tavoitteet näyttävät toteutuvan. Mutta entä ihmiset näiden strategioiden pelinappuloina? Täytyy muistaa, ettei Espoo ole businessyritys, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa osakkailleen. Espoo on yhteisö, jonka pitäisi tuottaa hyvinvointia asukkailleen. Se, että lähdetään sulkemaan kouluja ja kirjastoja muutaman miljoonan tähden, ei tuota asukkaille mitään hyvää.

Meillä on hienoja strategioita, joita mitataan aivan väärillä mittareilla. Esimerkiksi strategia 1.2: Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet tasapainoiseen kehittymiseen turvallisessa ympäristössä. Toteutuuko strategia todella, jos kouluverkon supistukset toteutetaan. Tästä seuraa väistämättä koulumatkan muuttuminen vaarallisemmaksi. Kuka ottaa vastuun, jos lapsi jää koulutiellä auton alle? Erikoista tässä on se, että lasten kustannuksilla haettavat säästöt ovat minimaalisia verrattuna pelkästään HUSille tälle vuodelle budjetoituun yli 7 miljoonan euron lisämenoon. Myös muiden menojen ennustetaan kasvavan. Kokonaismenot kasvavat 25 miljoonaa euroa, osasyynä mm. Leasing-käytäntöön siirtyminen. Espoo on lähtenyt reippain ottein tekemään toinen toistaan hienompia yhteistyösopimuksia monikansallisten liikeyritysten kanssa. ERP hankkeen viivästyminen ja järjestelmätuen ratkaiseminen tulee aiheuttamaan kuluja. Kuka takaa sen, ettei Espoo ole maksanut ylihintaa liikeyritysten palveluksista?

Helsingissä kouluverkkosupistuksia on voitu perustella lasten määrän vähenemisellä. Espoossa tilanne on toinen, väestömäärä lisääntyy, lasten osuus jatkaa kasvuaan. Etelä-Espoota tullaan yleiskaavalla tiivistämään entisestään. En näe mitään perusteita supistaa kouluverkkoa ja lähteä romuttamaan tasokasta koulujärjestelmää. Mielestäni voisimme vallan hyvin todeta, että tässä kaupungissa lapset tulevat ensin. Strategia oppilaskohtaisten yksikköhintojen alentamisesta vuoden 2003 tasolle jääköön minun puolestani toteutumatta.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com