Puhe valtuustoaloitteesta: Puiden istutuskampanja kouluihin

Puheet • 12.06.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat raportit ovat lisänneet huolta ilmaston nopeasta lämpenemisestä. Se näkyy arjessamme, kun kesien helteet ja globaalit metsäpalot ovat lisääntyneet. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, turvata pohjoinen arktinen luonto ja neljä vuodenaikaa Suomeen, tarvitaan nopeita päästövähennyksiä ihan kaikkialla. Lisäksi IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista.

Istuttamalla puita voimme lisätä hiilinieluja ja lisätä varjoisia paikkoja helteeltä suojautumiseksi. Se on entistä tärkeämpää pienten lasten leikkipihoilla. Puiden istutus koulujen ja päiväkotien ympäristöön tuottaa jossain määrin ilmastovaikutusta, kun hiilidioksidia sitovan puuston määrä kasvaa. Mutta ennen kaikkea sillä olisi lapsille ja nuorille kasvatuksellinen merkitys, kun he pääsisivät itse istuttamaan puita. Aikuiset voivat kouluilla yhdessä lasten kanssa pohtia puiden istuttamisen merkitystä ilmastomme ja ympäristömme parhaaksi. Pidän erityisesti siitä, että aloitevastauksen mukaan puiden istutus voisi olla pysyväisluontoista toimintaa, johon koulut voisivat vapaaehtoisesti osallistua.

Valtuustoaloite on samansuuntainen Espoo-strategian kanssa, jonka mukaan "kaupunki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä". Kasvun ja oppimisen toimialalle on kirjattu kolme toimenpidettä, jotka liittyvät kestävään liikkumiseen, kestävän kulutuksen ja kiertotalousajattelun edistämiseen sekä vastuullisen kansainvälisen yhteistyön edistämiseen. Puiden istuttaminen vahvistaisi myös Espoon koulujen ympäristökasvatusta.

Puolueiden välisissä budjettineuvotteluissa kaupunkitekniikan keskus sai tälle vuodelle 150 000 euron määrärahan, joka on tarkoitettu puiden, pensaiden ja muiden kasvien istuttamiseen sekä niittyjen perustamiseen. Koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt voivat aloitevastauksen mukaan tilata puuntaimia ja tarvittaessa istutusalueen kunnostusta ja istutusapua kaupunginpuutarhalta. Yhden puun istuttamisen kustannukset vaihtelevat aloitevastauksen mukaan 150–400 euron välillä, ja määrärahasta varataan vähintään 35 000 euroa tähän toimintaan. Yksittäisen puun istuttamisesta tulee ensin neuvotella Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa tai julkiselle viheralueelle istutettaessa kaupunkitekniikan viherkunnossapitoyksikön kanssa. Istutettujen puiden hyvinvoinnista huolehtimiseen on erittäin tärkeä sitoutua.

 Esitän lopuksi vielä valtuuston hyväksyttäväksi toivomuksen:

 ”Valtuusto toivoo, että valmisteltaisiin kouluille ja varhaiskasvatukselle ohjeistus puiden istutuksen menettelyistä kaupungilla, joka palvelisi puiden istutuksesta kiinnostuneita toimijoita vapaaehtoisuuspohjalta.” 

Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com