Puhe valtuuston seurantaraportin käsittelyssä

Puheet • 25.02.2008

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoon tulokseen voi periaatteessa olla tyytyväinen, talouskehitys on ollut suotuisaa. Ihmettelen silti, miksi vuodesta toiseen merkittävä osa Espoo Strategiaa jää toteutumatta, miltei neljäsosa tulostavoitteista jäi toteutumatta. Seurannan lisäksi päätösehdotuksessa pitäisi olla selkeät esitykset jatkotoimenpiteiden linjaamiseksi, kuinka tavoitteet saavutetaan. Nyt vain hyväksymme, että tavoitteet eivät toteutuneet, mikä ei ole optimaalisin tapa viedä asioita eteenpäin.

Olemme myös ennakoineet riittämättömästi palveluiden tarpeita, mutta onneksi rahaa niiden kattamiseen tuli ennakoitua enemmän verotulojen kasvun myötä. Toimintamenojen ylitykset on raportissa mielestäni riittävän perustellusti selitetty, sillä palveluiden tarve on kasvanut sekä lapsiperheillä että vanhusväestöllä. Lainakanta asukasta kohden laski viime vuoden 541 eurosta 507 euroon asukasta kohden, mikä on tulevaisuuteen varauduttaessa hyvä asia.

Nostan vielä tarkasteluun joitakin merkittäviä tavoitteita, jotka eivät nyt toteutuneet, mutta joiden toteutumisen eteen olisi tehtävä hartiavoimin työtä.

1.2.2 Kaupungille on laadittu liikunnan kehittämisohjelma, joka linjaa kuntalaisten terveyttä edistäviä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia.

Kyseessä on erittäin tärkeä tavoite jokaisen kuntalaisen parhaaksi.

2.4.1 Energiansäästöohjelmaa on toteutettu suunnitelmallisesti ja uusiutuvista energiankäyttömuodoista tehdyn selvityksen perusteella on käynnistetty pilotointi.

Missä vaiheessa tämä on? Haluaisin toimialajohtaja Loukolta selvitystä tämän tavoitteen toteutumiseen.

3.2.2 Pienille ja keskisuurille yrityksille sekä erityisesti maahanmuuttajayrittäjille suunnatut neuvontapalvelut on keskitetty Otaniemeen.

Tämäkin on erittäin oleellinen tavoite, pienyrityksissä on valtavasti potentiaalia työllistäjinä, samoin uusien ideoiden hautomoina. Niissä on mahdollista tarttua heikkoihin signaaleihin ja luoda jotain uutta ja mullistavaa.

Lopuksi vielä nuorisotoimesta muutama sana. Kilon uuteen nuorisotilaan oli budjetoitu rahat, mutta tiloja ei onnistuttu hankkimaan. Näissä palveluiden tilakysymyksissä voisimme ottaa mallia Vantaalla toteutetuista hankkeista. Vantaalla on onnistuneesti elvytetty taloutta mm. tilojen yhteiskäytöllä, mikä on osoittautunut kustannustehokkaaksi, mutta samalla ihmisläheiseksi ja yhteisölliseksi ratkaisuksi.

Toivon, että kaupunginhallitus vaatii toteutumattomien tavoitteiden nopeaa eteenpäin viemistä.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com