Puhe valtuustossa Otaniemen "Kemisti" kaavasta

Puheet • 27.02.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Otaniemen kampusalueen kehittämisessä on mielestäni tähän mennessä onnistuttu. Uudet korkeakoulurakennukset ja metroasema istuvat hyvin maisemaan ja suuria kauniita puita on säästetty. Nyt kun käsittelyssä on kaava, joka entisestään lisää rakentamista Otaniemeen, on varmistettava valoisuuden ja vehreyden säilyttäminen.

Kemistin kaavan ympäristö on teekkari- ja insinöörisukupolville tärkeä ja ainutlaatuinen paikka Espoossa. Se on tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen kehto, johon liittyy monia nuoruusmuistoja. Itsekin olen pipetoinut ja lukenut tutkintoni Kemian osastolla, jossa työskentelin myös entsyymitutkijana.

Tämän asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Otaniemessä keskeisellä paikalla sijaitseva yliopisto- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli tiiviimmin rakennetuksi ja nykyistä monipuolisempaan käyttöön. Siksi toivonkin, että rakentaminen tehdään todella laadukkaasti ja maisemaan sopivin materiaalein. Kaavan mukaan alue voi sisältää kaupallisia palveluita, julkisen palvelun ja hallinnon tiloja, työpaikkoja ja asumista. Vaikka pidänkin kaavaa tarpeellisena, olen hieman huolissani siitä, että nykyisin osin metsäisen alueen luonne muuttuu.

Alueen suunnittelussa tuleekin huomioida uuden rakentamisen liittyminen Otaniemen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. On tärkeää, että kaupunkikuvallisesti vaikuttavimmalle osalle suunnittelualuetta on tarkoitus toteuttaa Aalto-yliopiston opiskelijajärjestöjen yhteinen opiskelijakeskusrakennus. Alueen nykyisistä rakennuksista suojellaan erityisen arvokkaaksi arvioitu kemian tekniikan laitos. Kaavassa on kannatettavia tavoitteita. Uusia ja nykyisiä asukkaita palvelee myös hyvät joukkoliikenneyhteydet, bussi, raidejokeri ja metro.

Toivon, että rakentamisen aikana voidaan säästää mahdollisimman paljon puita ja turvata myös asemakaavalla suojeltu lehmuskuja kemian osaston vieressä, mistä on myös kaavamääräys. Hagalundin puistossa kulkee lisäksi pohjois-eteläsuuntainen liito-oravayhteys Maarinrannan ja Kivimiehen välillä, mikä tulee jatkosuunnittelussa huomioida.

Otaniemen aluetta on tähän mennessä kehitetty onnistuneesti ja toivon, että Kemistin kaava on osa tätä hyvää jatkumoa.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com