Puheeni Uudenmaan maakuntavaltuustossa maakuntakaavasta: Luoma-Mankki -varikkomerkinnän poisto ja Myntinmäen metsän turvaaminen

Puheet • 15.06.2020

Keskustelussa esitys läntisen varikkomerkinnän poistamiseksi kaavasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kannatan kaavan palautusta, sillä junaliikenteen varikko ei sovi Luoma-Mankkiin, arvokkaiden luontoalueiden kupeeseen ja kulttuurimaisemaan. Alueella on uhattuna Mankinjoen vesistön taimenkanta ja kansallisesti merkittävä linnustoalue. Alue on myös tulva-aluetta ja vaikeasti rakennettavaa savimaata. Näin merkittävässä kysymyksessä on selvitettävä huolella eri vaihtoehtoja, eikä kiireessä pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Varikon kaavamerkintä tulee poistaa Luoma-Mankista ja selvittää sopivampaa sijaintia. Myös MAL sopimuksessa todetaan, että kunnat ratkaisevat varikon sijainnin yhteistyössä.

Kyseenalaistan keskustelussa esitetyn väitteen, että kaavamerkintä olisi ohjeellinen, eikä osoittaisi varikon tarkkaa sijaintia. Kyllä merkintä osoittaa varikon juurikin Luomaan tai Mankkiin, jotka sijaitsevat vierekkäin. Parempi ratkaisu olisi selvittää sijainti varikolle kuntien kanssa yhteistyössä. Varikkoa ei tarvita vain Espoon kaupunkiradan tarpeisiin, vaan laajan seudullisen raideliikenteen parantamiseksi Helsingistä Raaseporiin.


Keskustelussa esitys Myntinmäen asutusalueen poistamiseksi kaavasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Esitän, että Espoon Myntinmäestä poistetaan raideliikenteeseen tukeutuvan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen merkintä. Myntinmäestä on löydetty viimeisimpien luontokartoitusten yhteydessä merkittäviä luontoarvoja. Espoon kaupungilla on ollut toive sijoittaa Myntinmäkeen uusi asema tulevan tunnin junan radan varrelle. Mutta näillä näkymin sinne ei olisi tulossa asemaa. Väylävirasto ja ELY-keskus eivät ole nähneet paikkaa hyvänä asemalle. Espoossa on paljon realistisempi ja toteutuskelpoisempi uusi aseman seutu Histassa, jonne maankäytön kehittäminen kannattaa keskittää. Maakuntakaavasta on syytä poistaa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen merkintä Myntinmäestä, sillä se sallisi alueen rakentumisen, vaikka asemaa ei paikalle tulisi. Tämä hajauttaisi yhdyskuntarakennetta ja hävittäisi arvokkaita metsiä. Myntinmäki on syytä säilyttää luonto- ja virkistysalueena maakunnallisesti merkittävien luontoarvojensa vuoksi.

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com