Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen toimintaan

Eduskunta-aloitteet • 30.09.2016

Eduskunnalle

Kilpailukykysopimuksesta johtuvat leikkaukset rokottavat lisää ammattikorkeakouluja. Kiky-sopimuksesta johtuvat leikkaukset leikkaavat ammattikorkeakouluilta yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Koko koulutussektorilta on jo aiemmin leikattu jopa 700 miljoonaa, joten Kiky-sopimuksesta johtuvat uudet leikkaukset vaikuttavat merkittävästi ammattikorkeakoulujen toimintaan.

Kiky-sopimuksessa sovittiin, että työaikojen pidennyksistä ja lomarahojen leikkauksista syntyvät säästöt käytetään työnantajamaksujen alentamiseen. Sopimuksessa kuitenkin sovittiin, että vain julkinen sektori joutuu kompensoimaan työnantajamaksujen alennuksesta johtuvaa hyötyä lisäleikkauksilla. Kiky-sopimuksen aiheuttamat leikkaukset tulivat yllätyksenä ammattikorkeakouluille, sillä sopimuksesta aiheutuvien leikkausten piti kohdistua vain julkiseen sektoriin eivätkä ammattikorkeakoulut ole julkisia toimijoita. Valtionvarainministeriö on kuitenkin tulkinnut, että ammattikorkeakoulut kuuluvat julkiseen sektoriin samalla tavalla kuin esimerkiksi kunnat ja kirkko.

Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 6 900 000 euroa momentille 29.40.55 ammattikorkeakoulujen toimintaan.

Helsingissä 30.9.2016

Johanna Karimäki vihr

Jani Toivola vihr

Emma Kari vihr

Ozan Yanar vihr

Antero Vartia vihr

Outi Alanko-Kahiluoto vihr

Ville Niinistö vihr

Olli-Poika Parviainen vihr

Touko Aalto vihr

Satu Hassi vihr

Heli Järvinen vihr

Jyrki Kasvi vihr

Krista Mikkonen vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com