Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen

Eduskunta-aloitteet • 29.09.2014

Määrärahan osoittaminen Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Liitto seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta, puolustaa ihmisoikeuksia, vaatii niiden toteuttamista ja tuo päivänvaloon ihmisoikeusloukkauksia Suomessa. Toiminnan lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen perustuslain turvaamat perusoikeudet.

Kaikkien ihmisoikeudet eivät toteudu Suomessa. Ihmisoikeusloukkauksia ennaltaehkäistään vaikuttamalla viranomaisiin ja yritysten vastuullisuuteen, tekemällä tutkimuksia, tiedottamalla ihmisoikeuksista ja kouluttamalla esimerkiksi poliiseja, opettajia ja opiskelijoita. Tämä kaikki kuuluu ihmisoikeusliiton toimintaan. Liitto ennaltaehkäisee haitallisia perinteitä ja niihin liittyviä ihmisoikeusloukkauksia yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa ja työskentelee romanijärjestöjen kanssa romanien syrjinnän lopettamiseksi.

Ihmisoikeusliiton toimintaa rahoittavat muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö ja Raha-automaattiyhdistys. Ihmisoikeusliiton avustusta ollaan kuitenkin OKM:n budjetissa leikkaamassa, kun sitä olisi päinvastoin erittäin tärkeää korottaa. Suomi on ryhtynyt periaatteellisella tasolla nostamaan ihmisoikeusprofiiliaan mm. hyväksymällä 2 vuotta sitten ensimmäisen ihmisoikeustoimintaohjelman. Ohjelman toimeenpanoon ja seurantaan pitää päinvastoin panostaa ja turvata aktiivisen kansalaisjärjestön toimintaedellytykset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

Johanna Karimäki /vihr

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com