Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kunnille nuorisotyön edistämiseen

Eduskunta-aloitteet • 26.09.2008

Eduskunnalle

Kuntien mahdollisuudet järjestää peruspalveluita ovat heikkenemässä lähitulevaisuudessa. Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kuntien kyky järjestää palvelut on ensiarvoisen tärkeää, sillä useimmat hyvinvointipalvelut järjestetään kunnissa. Lasten ja nuorten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisimpia. Tämän vuoksi on perusteltua panostaa esitettyä enemmän nuorisotyöhön. Mitä enemmän resursseja nuorisotyöllä on, sen paremmat mahdollisuudet kunnilla on tarjota nuorille mielekästä tekemistä ja turvallisia ajanviettopaikkoja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 29.91.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntien nuorisotyön valtionapuihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Johanna Karimäki /vihr

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com