Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen

Eduskunta-aloitteet • 25.09.2009

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Ammatillisen peruskoulutuksen suosio on kasvanut voimakkaasti nuorten keskuudessa. Siitä huolimatta, että aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty, niitä ei riitä kaikille halukkaille, vaan noin 5 % hakijoista jää vaille koulutuspaikkaa. Heikko työllisyystilanne lisää aikaisempina vuosina peruskoulunsa päättäneiden ja työttömäksi jääneiden hakeutumista ammatilliseen koulutukseen. Kysynnän kasvu kohdistuu nuorisoikäluokan paikkojen ohella myös aikuiskoulutuspaikkoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille 29.20.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahalla lisätään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen määrää.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Johanna Karimäki /vihr
Raija Vahasalo /kok
Matti Saarinen /sd
Kari Uotila /vas
Merja Kuusisto /sd
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Christina Gestrin /r
Kimmo Kiljunen /sd
Thomas Blomqvist /r
Antti Kalliomäki /sd
Jukka Mäkelä /kok
Timo Juurikkala /vihr
Tarja Tallqvist /kd
Tapani Mäkinen /kok

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com