Valtuustoaloite Pentalan ja Stora Herrön suojelualueiden liittämisestä tulevaan Porkkalan kansallispuistoon

Valtuustoaloitteet • 09.09.2013

9.9.2013

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

1) Espoon kaupunki osallistuisi aktiivisesti Porkkalan kansallispuiston perustamisselvitykseen heti kun se käynnistyy alkuvuodesta 2014
2) Espoon kaupunki on valmis liittämään osaksi tulevaa kansallispuistoa jo merkittäviltä osin suojellut Pentalan ja Stora Herrön saaret
3) Espoon kaupunki ottaisi mukaan tarkasteluun myös Suvisaariston Ramsösundin (23ha) ja  Bergön-Ramsön (50ha) suojelualueet sekä Espoon kaupungin Kirkkonummen Våransissa omistaman, virkistysalueeksi kaavoitetun metsäalueen

Miksi Espoon kannattaa edistää Porkkalan kansallispuiston perustamista?
Espoo on merellinen kaupunki. Porkkalan kansallispuisto toimisi upeana ikkunana Espoon ja koko pääkaupunkiseudun meriluontoon. Espoon imago kohenisi toisesta kansallispuistosta; kyseessä on kaupungin mahdollisuus nauttia erittäin suuresta imagollisesta hyödystä ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia.
 Porkkalan alue nauttii nykyisellään suurta suosiota virkistyskohteena, ja kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen houkuttelevuutta luontomatkailukohteena entisestään. Samalla syntyisi mahdollisuuksia virkistyskäyttöön perustuvalle ammatinharjoittamiselle.

Miksi juuri Pentala ja Stora Herrö?
Molemmat saaret liitettiin suojelun piiriin Espoon 550-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.
 Pentala (130ha, josta suojeltu yli 50ha) edustaa Espoon parhaiten säilynyttä saaristoluontoa. Saaren maasto on vaihtelevaa: sieltä löytyy vanhoja metsiä, korkeita kallioita, kasvistoltaan merkittävä neva, tervaleppäkorpi sekä luonnontilainen hiekkaranta. Pentalan erikoisuus on saari järvessä, joka on saaressa, joka on meressä.
 Parhaillaan Pentalassa kunnostetaan kahden entisen kalastajatilan rakennuksia museokäyttöön. Museo avataan vuonna 2016. Saaressa on ollut ympärivuotisesti asuttu kyläyhteisö jo 1700-luvulla, mutta nykyään vakituista asutusta ei ole. Saaressa on säilynyt arvokasta kulttuurimaisemaa.
 Pentalan eteläpuolella sijaitsevassa Stora Herrössä (44ha, josta suojeltu 8ha) on pitkään koskemattomana säilynyttä vanhaa metsää sekä kulumatonta ja vaihtelevaa kalliomaastoa. Alueella on myös paljon erilaista lahopuustoa ja sen myötä luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhojen metsien lajeja. Stora Herrö on Pentalan tavoin aktiivisessa virkistyskäytössä.

Mikä Porkkalan kansallispuisto?
Toteutuessaan Porkkalan kansallipuisto täydentäisi Suomenlahden merellisten kansallispuistojen verkostoa ja toimisi pääkaupunkiseudun Viherkehän läntisenä reunana.
 Ympäristöministeriö käsitteli Porkkalan kansallispuiston perustamista vuonna 2012. Perustamispäätös jäi tekemättä, mutta selvitys käynnistyy uudelleen vuonna 2014. Nyt on Espoon tilaisuus varmistaa, että uudelleen käynnistyvä selvitys Porkkalan kansallispuiston perustamisesta etenee vauhdilla. Kirkkonummi, Siuntio ja Inkoo ovat jo näyttäneet hankkeelle vihreää valoa.
 Porkkalaan perustettiin ensi kerran kansallispuisto jo vuonna 1938. Sotien jälkeen Neuvostoliitto vuokrasi Porkkalan alueen, ja kansallispuisto purettiin vuonna 1957.

 

   Risto Nevanlinna  Johanna Karimäki

    ja 30 muuta kaupunginvaltuutettua

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com