Valtuustoaloite: Puiden istutuskampanja kouluihin ja varhaiskasvatukseen

Valtuustoaloitteet • 21.11.2022

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat ilmastoraportit ovat lisänneet huolta ilmaston nopeasta lämpenemisestä. Se näkyy myös arjessamme, kun kesien helteet ja globaalit metsäpalot ovat lisääntyneet. Aikaa ei ole hukattavaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, turvata pohjoinen arktinen luonto ja neljä vuodenaikaa Suomeen, on tehtävä nopeasti päästövähennyksiä. Lisäksi IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Metsien, soiden ja maaperän hiilinieluja tulee kasvattaa suunnitelmallisesti.

Istuttamalla puita voimme lisätä hiilinieluja ja lisätä varjoisia paikkoja helteeltä suojautumiseksi. Myös kouluihin ja päiväkoteihin voi lanseerata Espoon tukeman puiden istutuskampanjan. Puiden istutus koulujen ja päiväkotien ympäristöön tuottaa jossain määrin ilmastovaikutusta, kun hiilidioksidia sitovan puuston määrä kasvaa. Mutta ennen kaikkea sillä olisi lapsille ja nuorille kasvatuksellinen merkitys, kun he pääsisivät itse istuttamaan puita. He pääsisivät konkreettisesti osalliseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan koulupuu –kampanjan avulla. Aikuiset voivat kouluilla yhdessä lasten kanssa pohtia puiden istuttamisen merkitystä ilmastomme ja ympäristömme parhaaksi. Kampanjalla olisi siten myös kasvatuksellinen ja elämyksellinen merkitys.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään mahdollisuudet käynnistää ympäristökasvatusta ja ympäristön suojelua edistävä puiden istutuskampanja Espoon kouluihin ja varhaiskasvatukseen.

Espoossa 21.11.2022

Johanna Karimäki             Meri Löyttyniemi            Risto Nevanlinna

& 18 muuta kaupunginvaltuutettua

 

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com