Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtuustossa, aiheena Espoon monikulttuurisuusohjelma

Puheet • 07.09.2009

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Espoon monikulttuurisuusohjelma antaa hyvän kuvan maahanmuuttotilanteesta Espoosta. Se on täällä paljon moninaisempi kuin muualla. Meillä on paljon opiskelijoita ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä. Maahanmuuttajat ovat Espoolle voimavara, jotka rikastuttavat kulttuuriamme ja tuovat kehitykseen tarvittavaa työpanostaan niin palvelualoilla kuin korkeasti koulutettuina osaajina.

On ensiarvoisen tärkeää, että on selkeä ohjelma, joka tukee maahanmuuttajien kotoutumista. Ohjelmasta ilmenee, että maahanmuuttajat ovat tervetulleita tänne. Jo nyt 8 prosenttia väestöstämme on erikielisiä ja suunta on kasvamaan päin. Ohjelman tärkeä tavoite on ehkäistä syrjäytymistä.

Kaupunki painottaa monikulttuurisuutta työyhteisöissään, eikä syrjintää suvaita. Maahanmuuttajien henkilökohtaisilla kotouttamisohjelmilla helpotetaan työllistymistä ja kotiutumista suomalaiseen yhteiskuntaan Kotouttamisohjelmat jäävät kuitenkin vain paperille, mikäli ei ohjata riittävästi resursseja niiden toteuttamiseen käytännössä. Suomenkielen opetus on avainasemassa. Myös kotiin jäävien naisten kielikoulutuksesta on huolehdittava syrjäytymisen estämiseksi. Peruspalveluissa, esimerkiksi terveyskeskuksissa ja päiväkodeissa, on otettava huomioon eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten – naisten ja miesten, lasten ja vanhusten – erityistarpeet.

Hyvän kotoutumisen kannalta on tärkeää kontaktit suomalaisiin eli yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kolmannen sektorin toimijoita tulisi kannustaa projekteihin maahanmuuttajien parissa. Kotouttaminen on vietävä myös sinne, missä ihmiset liikkuvat, kuten asukaspuistoihin. Kulttuuri on tärkeä osa ihmisen minäkuvaa. Elävät festivaalit, joissa eri kulttuurit kohtaavat positiivisessa hengessä olisivat mielenkiintoinen lisä Espoon kulttuuritarjontaan. On erittäin tärkeää, että segregaation ehkäisyä toteutetaan suunnitelmallisesti asuntopolitiikassa ja huolehditaan kotoutumis- ja neuvontapalveluiden saatavuudesta. Ohjelmassa mainittu kodin ja koulun yhteistyö on myös keskeistä. Espoon monikulttuurisuusohjelma on selkeä ja tavoitteellinen. Vihreän ryhmän mielestä linja on hyvä ja kannatettava, tällä mallilla voidaan jatkaa.

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com