Yhdessä lapsen parhaaksi

Lehdissä julkaistut kirjoitukset • Länsiväylä • 01.03.2006

Hanna-Leena Hemming (LV 15.2) kommentoi lapsipolitiikkaa otsikolla: ”Ei perheiden tilanne puheilla parane” ja luetteli kokoomuksen tavoitteita. Vihreiden mielestä ongelmat on tuotava esiin ja ne pitää ratkaista yhteisymmärryksessä. Me haluamme muutosta perhepolitiikkaan. Vihreällä liitolla on toiminut poliittinen työryhmä pohtimassa lapsiperhepolitiikan asioita vuodesta 2003, jolloin silloisen Vihreän liiton hallituksen jäsen Eeva Honkanummi esitti työryhmän perustamista. Työryhmä perustettiin ja sen työn tuloksena syntyi vuonna 2005 Lapsiperheohjelma (ohjelma on luettavissa netissä http://www.vihrealiitto.fi/lapsiperheohjelma.shtml), jossa on lukuisa määrä ehdotuksia lapsiperheiden elämän helpottamiseksi. 

Vihreä ideologia perustuu ajatukselle huolehtia myös tulevista sukupolvista ja jättää heille kelvollinen maapallo elää. Lapsipolitiikassa tulevaisuudesta huolehtiminen tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille tarjotaan mahdollisimman hyvä lapsuus, mikä on hyvän elämän tärkeä edellytys. 

Toivottavasti seuraavalla hallituskaudella –ehkäpä vaikka yhdessä kokoomuksen kanssa! – vihreät toteuttavat monia Vihreän liiton ohjelmassa esitettyä toimenpiteitä. Perhemyönteinen hyvinvointipolitiikka on ehdottomasti Vihreän liiton tavoitteena! 

Vihreiden mielestä perheen käsite on laaja, siinä ei pelkästään ylitetä sukupolvien rajoja vaan perhe voi myös olla kahden huoltajan ja lasten muodostamaa perhettä, yksinhuoltaja- tai uusperhettä, lapsetonta perhettä tai perhettä, jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Tärkeintä ei todellakaan ole perheen jäsenten kokoonpano vaan ihmissuhteet ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus. 
Vihreän lapsi- ja perhepolitiikan lähtökohtana on poistaa esteitä toivottujen lasten saamiselta ja antaa syntyneille lapsille paras mahdollinen lapsuus. Tähän Vihreällä liitolla on monia ehdotuksia, joiden toteuttamista ajatetaan niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Vihreät vaativat mm. lapsilisiin korotuksia, vanhemmuuden kustannusten jakamista, pienten lasten vanhemmille mahdollisuutta lyhennettyyn työpäivään, laadukasta ja kohtuuhintaista aamu- ja iltapäivätoiminta pienille koululaisille, päiväkoteihin ja kouluihin pysyvää henkilöstöä, vakituisia varahenkilöitä ja riittävän pienet ryhmät. 

Vihreät ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, miten vanhempainvapaiden kustannusjako on lähtenyt etenemään. Tarja Cronberg on tehnyt maaliskuussa 2004 lakialoitteen työnantajien vanhempainkustannusten jakamiseksi kaikkien työnantajien kesken. Aloitteessa esitetään, että vanhempainkulut jaetaan kaikkien työnantajien kesken ja kustannukset katettaisiin korottamalla työnantajan sairausvakuutusmaksua 0,30 prosentilla. Tämä oli ensimmäinen askel, joka aloitti sekä poliittisen työn että keskustelun vanhempainkustannusten jakamisesta. 

Eeva Honkanummi
Vihreän liiton lapsiperhetyöryhmän pj
valtuustoryhmän pj (vihr.) 

Johanna Karimäki
valtuutettu (vihr.)

Blogi

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com