Budjettipuhe

Puheet • 08.12.2006

Hyvät kuntalaispalvelut
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tänään me voimme iloita vakaasta taloudesta ja siitä, mitä mahdollisuuksia se meille suo. Meidän on nyt helppo toteuttaa tehtäväämme, taata asukkaille hyvät palvelut: terveyspalvelut, kotipalvelut, avustukset, päivähoitoa, liikunta, kulttuuria ja koulutusta. Aika hyvään tulokseen olemme päässeet ja budjettiin voi kiistatta olla tyytyväinen.

Työllisyys
Kun kaupunki tarjoaa kuntalaispalveluja, on se samalla huomattava työllistäjä. Suuret investoinnit ja koulujen korjausrakentaminen vievät paljon rahaa, mutta ovat välttämättömiä kasvavassa kaupungissa kun väkilukumme lähestyy neljännesmiljoonaa.

On hyvä, että kaupunkisuunnittelukeskukseen saatiin pari uutta vakanssia ja ympäristökeskukseen yksi. Pientä helpotusta saadaan kaavoituksen nopeuttamiseen ja ympäristönsuojeluun.

Iloitsen myös siitä, että helpotusta saadaan lisäksi hoitotyöhön ja opetusalalle n. 250 uudesta toimesta, joista osa on olemassa olevan henkilöstön vakinaistamista. Tämä on oikea suunta. Tällä tiellä pitää jatkaa myös tulevina vuosina.

Koulut
Sitten haluan puhua kouluista. Aivan ensimmäiseksi olen tyytyväinen, että raha-aloitteessani esittämä koulujen retkiraha on toteutunut. Hyvään opetukseen kuuluu elämykset ja yhteisöllisyyden tunne.

Päivähoito ja peruskoulu parhaimmillaan tukevat lapsen kehitystä ja kannattelevat lasta. Hyvä koulutustaso on parasta ennaltaehkäisyä.

Vaikka ”resurssiopettaja” hanke on budjetissa, toivon, että peruskouluissa voidaan pienentää luokkakokoja. Meidän perheellä on omakohtainen kokemus, siitä kun kolmesta luokasta tehtiin kaksi, eikä se ollut kivaa. Tyttäreni oli B-luokalla, joka hajotettiin kahtia ja yhdistettiin A:han ja C:hen. Siitä aiheutui huolta ja mielipahaa. Oma tyttäreni on sopeutuvainen ja hän selvisi hyvin tuon vaiheen yli. Mietinkin nyt sitä lasta, joka ei olisi selviytynyt.

Tällaistako me lapsillemme haluamme? Tuo ei saisi toistua kenenkään kohdalla. Siksi esitänkin nyt oman talousarviotoivomukseni kouluista:

”Valtuusto toivoo, että opetustoimen resursseja kohdennetaan luokkakokojen pienentämiseen.”

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com