Budjettipuhe eduskunnassa

Puheet • 14.12.2009

Arvoisa puhemies,

Taantuma kuristelee vieläkin Suomea. Vienti ei ole toipunut siinä määrin, että tulevaisuus näyttäisi kirkkaalta, mutta optimismi on syytä säilyttää. Budjetissa on elvyttäviä toimia. Valtiovarainvaliokunta esittää lisättäväksi 41 miljoonaa, ja joukossa on useita työllistäviä kohteita, kuten lisämääräraha Tullille, nuorten työpajoille, vesiensuojelutoimenpiteisiin, väyläinvestointeihin painottaen kevyen liikenteen väyliä sekä ympäristötöihin. Valtionhallinto on kuitenkin hidas laiva kääntymään, ja näkisin, että pitäisi paremmin varautua tulevaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole riittäviä kannusteita, vaikka tukea uusiutuvan energian edistämiseksi on budjetissa. Ei ole järkeä siinä, että päästökaupan hiilitonnin hinta on ollut niin alhainen, että kivihiili on ajoittain syrjäyttänyt maakunnissakin puuhakkeen lämpövoimaloissa. Ilmastonmuutoksen torjunta on se tie, joka luo uusia työpaikkoja. Hajautettuun uusiutuvaan energiaan panostaminen työllistää metallipajoja ja asentajia ja edistää pienyrittäjyyttä.

Tällä hetkellä on jo luotava kiivaasti uuden maailman rakenteita. Ensimmäinen askel olisi se, että tuuliturbiineja ja aurinkopaneeleja asentaville kansalaisille korvattaisiin verkkoon syötetty ylimääräsähkö. Nythän sähköyhtiö vie kaiken ilman korvausta.

Toinen seikka on uusiutuvan energian syöttötariffit sähkön pienille ja keskisuurille tuottajille. Niitä on liian kauan odotettu, ja mikä pahinta, työryhmän esitys tariffin piiriin tulevien voimaloiden rajaksi on murskaava. Se rajaisi pois esimerkiksi biokaasun osalta kaikki alle 300 lehmän navetat biokaasun tuotannossa, ja tuulivoimalle esitetään ihan mahdotonta 1 megawatin rajaa. Maailmalla, kuten Isossa-Britanniassa, tuetaan tariffein pientuotantoa, ja suuremmilla mittakaavoilla on käytössä vihreät sertifikaatit, jolloin tietty osuus on tuotettava uusiutuvilla. Isossa-Britanniassa on myös ilmastolaki, jossa on vuotuiset sitovat päästövähennysvelvoitteet. Tähän on meidänkin päästävä. Pitää antaa teknologialle markkinat, jotta sillä on mahdollisuus kehittyä.

Iea on arvioinut, että öljyntuotannon huippupiikki on saavutettu ja hiipuminen alkanut. Ilmastonmuutos synnyttää voittajia ja häviäjiä. Suomessa alkaa olla kiire kiriä kiinni edelläkävijöitä. Myös teknologian ja innovaatioiden edistäminen vaatii uutta otetta. Pitää saada verkostoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välille. Pitää antaa luovuuden kukkia rauhassa. Se tarkoittaa tutkimukselle ja tuotekehitykselle lisämäärärahoja siten, että tutkijat voivat keskittyä projekteihin pitkäjänteisesti.

Yrittäjien puolison työttömyysturvan parantaminen on hyvä muutos budjettiin. Olisi ollut erittäin perusteltua myös laajentaa yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki koko maahan, kuten työelämävaliokunta esitti. Se auttaisi moneen asiaan: edistäisi kasvuyrittäjyyttä, auttaisi yksinyrittäjää jaksamaan ja loisi kustannustehokkaasti uusia työpaikkoja. Yhtään euroa ei kulu, ellei synny työpaikkaa.

Arvoisa puhemies,

Nuorisotyöttömyys on todella hälyttävää, ja kaikki keinot sen torjumiseksi on otettava käyttöön. Nuorelle jo puolikin vuotta toimettomana voi olla syrjäytymisen alku, mikä aiheuttaa sekä inhimillistä kärsimystä että sosiaalitoimen menoja. Jotakin on tehty, kun ammattikoulutuspaikkoja on lisätty. Se auttaa peruskoulusta valmistuvaa nuorisoa, mutta meillä on iso joukko kouluttamattomia nuoria aikuisia, jotka pitää ottaa erityissuojeluun. He tarvitsevat räätälöityjä palveluja, kuten oppisopimuskoulutusta ja työpajatoimintaa.

Lopuksi vielä sosiaalipolitiikkaa.

On kestämätöntä, kun perusturvaa ei vuodesta toiseen saada nostettua, kun on kytkös peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoissa. Se jakaa työttömät eri kasteihin muttei kannusta ketään.

Lapsiperheiden köyhyys vaatii nopeita toimia, sillä köyhyys tuo huolen lapsellekin. Miltä tuntuu lapsesta, joka ei koskaan saa mitään, vaikka naapurin lapset saisivat kaiken haluamansa? Vaikka materia ei tuo onnea, kohtuullinen toimeentulo takaa terveellisen ravinnon ja mielenrauhan vanhemmille. Eriarvoistava köyhyyskierre on katkaistava. Tarvitaan enemmän tulonsiirtoja perheille. Verotuksessa pitäisi huomioida alaikäisten lasten määrä ja yksinhuoltajuus. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on kevennetty pienituloisten lapsiperheiden verotusta. Lasten asemaa on parannettava, jotta kaikilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään.

Ota yhteyttä

Puh. 050 512 1948
Sähköposti johanna.karimaki3@gmail.com